Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Циклова комісія інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін

«Математика вчить мислити й разом з тим

вселяє віру в безмежні сили людського розуму.»

В.О Сухомлинський

            Наказом №44-ОД від 30.08.2019 року «Про створення циклових комісій» було об’єднано ЦК фізико-математичних дисциплін та ЦК інформаційних технологій, головою циклової комісії призначено Чаплигіну Тетяну В’ячеславівну, а з 2020 року головою комісії призначено Городинську Ларису Миколаївну.

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін була створена в липні 1944 року. У 1961 році технікум харчової промисловості переїхав з м. Київ у м. Кам'янець-Подільський та 1 жовтня у ньому розпочалися заняття. Головою комісії фізико-математичних дисциплін стала Думанська Ромуальда Андріївна, яка 18 років очолювала її, згуртувавши колектив викладачів-однодумців. У різні роки комісію фізико-математичних дисциплін очолювали Романова А.У., Трачук Д.В., Форкун В.П. Твариньска Т.М.

З січня 2008 року циклову комісію очолювала Чаплигіна Т.В. За час існування комісії фізико-математичних дисциплін у ній віддано працювали педагоги: Думанська Р.А., Трачук Д.В., Довганюк В.О., Грех Н.П., Манжуловська Т.Є., Манжуловський О.Ф., Романова А.У., Колісник Л.С., Добровольська Е.Д., Щетинська К.Д., М’яскалюк Л.І., Лучик С.Д., Вечір Т.П., Васильковська Л.Б., Форкун В.П., Бевз О.Є., Тваринська Т.М., Рокіцька У.В. Протягом всього періоду свого існування комісія наполегливо працювала над підготовкою нового покоління спеціалістів, які поряд з отриманням глибоких знань були б здатні до творчої професійної діяльності, вміли не тільки виявляти проблеми, але й знаходити їх вирішення.

Циклова комісія інформаційних технологій була створена у серпні 2004 року, в зв’язку із відкриттям в коледжі спеціальності 5.080406 «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень».

З 2011 року студенти здобували кваліфікацію за спеціальністю 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів». У 2016 році розпочато підготовку студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». А у 2017 році - за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Впродовж історії циклової комісії в ній працювали такі викладачі: Камбург Володимир Григорович, Красільніков Сергій Романович, Кундиловський Олег Михайлович, Кух Аркадій Миколайович, Овчарук Володимир Олексійович, Роздобудько Максим Олегович, Співак Олександр Миколайович, Форкун Юрій Вікторович, Шатковський Михайло Миколайович, Ілаш Надія Борисівна, Форкун Валентина Петрівна, Коваленко Сергій Владленович, Сороковський Віталій Іванович, Зозуляк Юлія Михайлівна.

У 2004-2006 роках комісію очолювала Форкун Валентина Петрівна, з 2007 по 2019 рік голова комісії – Коваленко Сергій Владленович.

Діяльність комісії інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін – це напружена праця згуртованого колективу викладачів, спрямована на подальше формування і вдосконалення науково-методичної бази коледжу для забезпечення високоякісної підготовки студентської молоді.

Протягом всього періоду свого існування комісія працює над підготовкою нового покоління спеціалістів, які поряд з отриманням глибоких знань були б здатні до творчої професійної діяльності, вміли не тільки виявляти проблеми, але й знаходити їх вирішення.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання різноманітної складності.

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені та професійні педагоги, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів: Городинська Л.М., Дудіна Н.В., Килимник С.М., Мельник Л.В., Мозолюк А.І., Тимчук Ю.С., Чевська К.С., Шевчук О.А., а також лаборанти Караваєв А.О. та Свящук Д.Д.

Викладачі циклової комісії інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін:

 • забезпечують процес оволодіння студентами науково-теоретичними знаннями;
 • спонукають студентів до колективної, творчої та пошукової діяльності;
 • втілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців;
 • впроваджують активні форми та інтерактивні методи у навчально-виховний процес.

Постійно викладачі циклової комісії працюють над наступними проблемами:

 • Використання інтерактивних технологій для підвищенням ефективності навчального процесу.
 • Місце вільного програмного забезпечення у підготовці сучасного молодшого спеціаліста.
 • Удосконалення практичної підготовки студентів, використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання інформаційних дисциплін.
 • Методи активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з комп’ютерних дисциплін.
 • Використання Інтернет-ресурсів для забезпечення самостійної підготовки студентів до занять.

 

ГОРОДИНСЬКА

Лариса Миколаївна

спеціаліст вищої категорії

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2001 року.

Освіта:

2001 рік - Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і основи інформатики», кваліфікація вчителя математики і основ інформатики.

2003 рік - Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація викладача математики.

2012 рік - Хмельницький національний університет за спеціальністю «Комп’ютерні науки», кваліфікація інженера-програміста.

В 2020р. Хмельницькою обласною державною адміністрацією департаменту освіти і науки висловлено подяку за особисті трудові досягнення у професійній діяльності, ваговий особистий внесок у розвиток освітньої галузі та за результатами атестації педагогічних працівників.

Викладач працює над темою «Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності засвоєння нового матеріалу»

Викладає дисципліни «Алгоритмізація та програмування», «Адміністрування програмних систем і комплексів», «Технологія створення програмних продуктів», «Пакети прикладних програм».

ДУДІНА

Наталія Віталіївна

спеціаліст першої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Працює у коледжі з 2005 року

Освіта:

2005 рік – Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, математика та основи інформатики», кваліфікація вчитель математики та основ інформатики.

Працює над проблемою «Самостійна робота, як засіб удосконалення математичної підготовки студентів».

В 2015 р. нагороджена почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю з підготовки висококваліфікованих спеціалістів, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди свята – Дня працівника харчової промисловості.

Викладає предмети «Математика», дисципліну «Вища математика».

КИЛИМНИК

Сергій Миколайович

к.п.н, спеціаліст вищої категорії

Викладач працює у коледжі з 2006 року

Освіта:

1993 рік –Кам'янець-Подільський державний педагогічний інституту ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки»

2009 рік –Кам'янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика»

2017 рік – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук

З 2010 по 2014 рік виконував обов'язки голови профкому коледжу

Працює над проблемою організації професійно-орієнтованої діяльності студентів при вивченні фізики.

Викладає предмети «Фізико-астрономічний модуль», дисципліни «Фізика», «Основи електротехніки», «Електротехніка та основи електроніки».

МЕЛЬНИК

Лілія Василівна

спеціаліст першої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Працює у коледжі з 2005 року

Освіта:

2004рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і основи економіки», кваліфікація вчитель математики та економіки.

Працює над проблемою застосування інтерактивних технологій у процесі навчання математики у коледжі з урахуванням індивідуальних особливостей студентів.

У жовтні 2015 року Радою директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області Лілію Василівну було нагороджено грамотою за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність та з нагоди Дня працівників харчової промисловості.

Викладає предмет «Математика», дисципліни «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика»

МОЗОЛЮК

Андрій Іванович

спеціаліст вищої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Викладач працює у коледжі з 2021 року.

Освіта:

1996 рік – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Математика та основи інформатики», кваліфікація вчитель математики та основ інформатики.

Мозолюк А.І. має фахові статті, публікації, тези доповідей на науково-практичних конференціях з педагогіки та математики.

У 2018 році Кам’янець-Подільською районною радою було нагороджено грамотою за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність та з нагоди Дня працівників сільського господарства.

Викладає предмет «Інформатика», дисципліни «Програмування інтернет речей», «Пакети прикладних програм», «Комп’ютерна графіка».

 

ТИМЧУК

Юлія Сергіївна

спеціаліст другої категорії

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2010 року.

Освіта:

2008 рік - Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Бухгалтерський облік», кваліфікація молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку.

2011 рік - Національний університет харчових технологій, напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація бакалавра з обліку і аудиту.

2012 рік - Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту.

2018 рік - Тернопільський національний економічний університет, спеціальність «Комп’ютерна інженерія», кваліфікація магістра з комп’ютерної інженерії.

Викладає предмет «Інформатика», дисципліни «Комп'ютерні мережі», «Основи комп'ютерної техніки», «Операційні системи», «Технологія захисту інформації»

 

 

ЧЕВСЬКА

Крістіна Сергіївна

спеціаліст першої категорії

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2019 року.

Освіта:

2006 рік - Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Інформатика», кваліфікація бакалавр з прикладної математики

2007 рік - Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Інформатика», кваліфікація спеціаліст з прикладної математики

2008 рік - Кам’янець-Подільський національний університет за спеціальністю «Інформатика», кваліфікація магістр з прикладної математики.

Працює над проблемою «Використання IT-технологій в організації навчального процесу».

Викладає дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Web-технології та Web-дизайн», «Розробка клієнт-серверних застосувань», «Управління інформаційними ресурсами».

ШЕВЧУК

Ольга Аркадіївна

спеціаліст першої категорії

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2006 року

Освіта:

2005 рік - Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту.

2007 рік - Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація вчитель математики та інформатики.

2012 рік - Хмельницький національний університет за спеціальністю «Комп’ютерні науки», кваліфікація інженер-програміст.

Викладач працює над темою: «Використання інтернет-ресурсів для самостійної підготовки здобувачів освіти до занять»

Викладає дисципліни: «Теорія алгоритмів», «Технологія захисту інформації», «Організація баз даних та знань», «Математичні методи дослідження операцій», «Навчальна практика з прикладного програмного забезпечення», «Навчальна практика з алгоритмізації та програмування».

 

Ми на карті

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Павла Скоропадського, 2

 • Teл: +38 (03849) 7-47-72;
 • +380682764139 (приймальна комісія)
 • Email: kpkhp@i.ua

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…