Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Циклова комісія інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін

Комісія інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін

 

 «Математика  вчить  мислити й  разом  з тим  

вселяє віру  в безмежні  сили людського розуму.»

                                   В.О Сухомлинський

Наказом №44-ОД від 30.08.2019 року «Про створення циклових комісій» було об’єднано ЦК фізико-математичних дисциплін та ЦК інформаційних технологій. 

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін була створена в липні 1944 року. У 1961 році технікум харчової промисловості переїхав з м. Київ у м. Кам'янець-Подільський та 1 жовтня у ньому розпочалися заняття. Головою комісії фізико-математичних дисциплін стала Думанська Ромуальда Андріївна, яка 18 років очолювала її, згуртувавши колектив викладачів-однодумців. У різні роки комісію фізико-математичних дисциплін очолювали Романова А.У., Трачук Д.В., Форкун В.П. Твариньска Т.М.

З січня 2008 року циклову комісію очолювала Чаплигіна Т.В. За час існування комісії фізико-математичних дисциплін у ній віддано працювали педагоги: Думанська Р.А., Трачук Д.В., Довганюк В.О., Грех Н.П., Манжуловська Т.Є., Манжуловський О.Ф., Романова А.У., Колісник Л.С., Добровольська Е.Д., Щетинська К.Д., М’яскалюк Л.І., Лучик С.Д., Вечір Т.П., Васильковська Л.Б., Форкун В.П., Бевз О.Є., Тваринська Т.М., Рокіцька У.В. Протягом всього періоду свого існування комісія наполегливо працювала над підготовкою нового покоління спеціалістів, які поряд з отриманням глибоких знань були б здатні до творчої професійної діяльності, вміли не тільки виявляти проблеми, але й знаходити їх вирішення. 

Циклова комісія інформаційних технологій була створена у серпні 2004 року, в зв’язку із відкриттям в коледжі спеціальності 5.080406 «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень».

З 2011 року студенти здобували кваліфікацію за спеціальністю 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів». У 2016 році розпочато підготовку студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». А у 2017 році - за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Впродовж історії циклової комісії в ній працювали такі викладачі: Камбург Володимир Григорович, Красільніков Сергій Романович, Кундиловський Олег Михайлович, Кух Аркадій Миколайович, Овчарук Володимир Олексійович, Роздобудько Максим Олегович, Співак Олександр Миколайович, Форкун Юрій Вікторович, Шатковський Михайло Миколайович, Ілаш Надія Борисівна, Форкун Валентина Петрівна, Коваленко Сергій Владленович, Сороковський Віталій Іванович. 

У 2004-2006 роках комісію очолювала Форкун Валентина Петрівна, з 2007 по 2019  рік голова комісії – Коваленко Сергій Владленович.

Діяльність комісії інформаційних технологій та фізико-математичних  дисциплін – це напружена праця згуртованого колективу викладачів, спрямована на подальше формування і вдосконалення науково-методичної бази коледжу для забезпечення високоякісної  підготовки студентської молоді.

Протягом всього періоду свого існування комісія працює над підготовкою нового покоління спеціалістів, які поряд з отриманням глибоких знань були б здатні до творчої професійної діяльності, вміли не тільки виявляти проблеми, але й знаходити їх вирішення.

Головна мета роботи циклової комісії  полягає в підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання  різноманітної складності.

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені та професійні  педагоги, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів: Чаплигіна Т.В., Килимник С.М., Мельник Л.В., Дудіна Н.В., Городинська Л.М., Шевчук О.А., Чевська К.С., Тимчук Ю.С., Баглай В.В., а також лаборант Караваєв А.О.

Викладачі циклової комісії інформаційних технологій та фізико-математичних дисциплін:

 • забезпечують процес оволодіння студентами науково-теоретичними знаннями;
 • спонукають студентів до колективної, творчої та пошукової діяльності;
 • втілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців;
 • впроваджують активні форми та інтерактивні методи у навчально-виховний процес.

Постійно викладачі циклової комісії працюють над наступними проблемами:

 • Використання інтерактивних технологій для підвищенням ефективності навчального процесу.
 • Місце вільного програмного забезпечення у підготовці сучасного молодшого спеціаліста.
 • Удосконалення практичної підготовки студентів, використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання інформаційних дисциплін.
 • Методи активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з комп’ютерних дисциплін.
 • Використання Інтернет-ресурсів для забезпечення самостійної підготовки студентів до занять.

 

 

 

ДУДІНА

Наталія Віталіївна

спеціаліст першої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Працює у коледжі з 2005 року

Освіта:

2005 рік – Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, математика та основи інформатики», кваліфікація вчитель математики та основ інформатики.

Працює над проблемою «Самостійна робота, як засіб удосконалення математичної підготовки студентів».

В 2015 р. нагороджена почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю з підготовки висококваліфікованих спеціалістів, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди свята – Дня працівника харчової промисловості.

Викладає предмет «Математика»,  дисципліни «Вища математика», «Дискретна математика».

 

 

 

    

 

  

КИЛИМНИК

Сергій Миколайович

к.п.н, спеціаліст вищої категорії

 

 

 

Викладач працює у коледжі з 2006 року

Освіта:

1993 рік –Кам'янець-Подільський державний педагогічний інституту ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки»

2009 рік –Кам'янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика»

2017 рік – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук

З 2010 по 2014 рік виконував обов'язки голови профкому коледжу 

Викладає предмети «Фізика», «Астрономія», дисципліни «Фізика», «Основи електротехніки».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЛЬНИК

Лілія Василівна

спеціаліст першої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Працює у коледжі з 2005 року

Освіта:

2004рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і основи економіки», кваліфікація вчитель математики та економіки.

 Працює над проблемою застосування інтерактивних технологій у процесі навчання математики у коледжі з урахуванням індивідуальних особливостей студентів.

У жовтні 2015 року Радою директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області Лілію Василівну було нагороджено грамотою за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність та з нагоди Дня працівників харчової промисловості.

Викладає предмет «Математика», дисципліни «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика»

 

 

 

  

 

 

 

 

ЧАПЛИГІНА

Тетяна В'ячеславівна

спеціаліст вищої категорії, викладач методист

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

У коледжі працює з 1993 року

Освіта:

   1992 рік – Кам'янець–Подільський педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Математика», кваліфікація  вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки (диплом з відзнакою).

   2004 рік –Магістратура  Кам'янець-Подільського державного університету  за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація  викладач  математики  (тема магістерської роботи: “Проекційно-ітеративний метод та його модифікації”).

   З січня 2008 року очолює ЦК фізико-математичних дисциплін коледжу  та  є головою  методичного  об'єднання математиків  ВНЗ І-ІІ рівня  акредитації м. Кам'янець-Подільського. Неодноразово нагороджувалась подяками, дипломами та почесними грамотами Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівня  акредитації  Хмельницької області, департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Кам’янець-Подільського міського методичного об’єднання  за підготовку призерів міських та обласних олімпіад з математики, а також за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, особистий вагомий внесок у справу навчання і виховання студентської молоді, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, високі результати у науково-методичній  роботі та впровадження інноваційних методик .  Отримувала свідоцтва про участь у виставці передового педагогічного досвіду і творчості молоді НМЦ по підготовці молодих спеціалістів Міністерства аграрної політики України.

   Викладач є автором навчальних програм з дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика».  Ініціювала створення  кабінету  вищої математики та втілила цей намір у життя.

   Викладач приділяє велику увагу  роботі  куратора групи,  займається самоосвітою, постійно підвищує свій професійний рівень, працює над методичними розробками, успішно  проводить відкриті уроки та виховні заходи. Працює над проблемою активізації пізнавального інтересу та  діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін.

    Викладає предмет «Математика», а також  навчальні дисципліни  «Вища математика» та «Теорія ймовірностей та математична статистика»

 

 

 

 

 

ШЕВЧУК

Ольга Аркадіївна

 спеціаліст першої категорії

 е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Викладач працює у коледжі з 2006 року . 

 Освіта:

  2005 рік - Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Облік і аудит».

   2007 рік - Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» 

  2012 рік - Хмельницький національний університет за спеціальністю «Інформаційні технології проектування», кваліфікація інженер-програміст.

   Викладає дисципліни: «Теорія алгоритмів», «Технології(Впровадження та експлуатація програмного забезпечення інформаційних систем)», «Організація баз даних та знань», «Навчальна практика з прикладного програмного забезпечення», «Математичні методи дослідження операцій», «Дипломне проєктування».

 

 

 

 

 

Городинська

Лариса Миколаївна

 спеціаліст першої категорії

 е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 Викладач працює у коледжі з 2001 року.  

 Освіта:

 2001 рік - Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за  спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, математика та основи інформатики»,

2003 рік - Кам’янець-Подільський державний  університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика»

2012 році - Хмельницький національний університет за спеціальністю «Інформаційні технології проектування», кваліфікація інженер-програміст.

   Радою директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області в 2012 р. висловлено подяку за підготовку призера обласної олімпіади з інформатики. Нагороджена в 2019 р. почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю з підготовки висококваліфікованих спеціалістів, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди свята – Дня працівника харчової промисловості.

   Викладає предмет «Інформатика», дисципліни «Алгоритмізація та програмування», «Адміністрування програмних систем і комплексів», «Технологія створення програмних продуктів», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів»

 

 

 

 

 

 

 

Баглай

Віктор Васильович

 

 е-mail:

 

 

 

 

 

  

Викладач працює у коледжі з 2019 року

 Освіта:

2007 рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобув кваліфікацію вчителя фізики, інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності.

2008 рік – Кам’янець-Подільський національний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики.

2016 рік – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка за спеціальністю «Архівознавство» та здобув кваліфікацію магістра, архівіста, викладача вищого навчального закладу.

2017 рік – пройшов атестацію в атестаційній комісії при Кам’янець-Подільському державному аграрно-технічному університеті щодо володіння державною мовою.

 З 2015 року є здобувачем ступеня кандидата наук в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

 2005/2006 навчального року отримував академічну стипендію Президента України.

 2019 року відзначений Подякою Центральної виборчої комісії за сумлінне виконання обов’язків системного адміністратора окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 193.

 Викладає дисципліну: «Розробка клієнт-серверних застосувань».

   

 


ЗОЗУЛЯК

Юлія Михайлівна

спеціаліст першої категорії

 е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

  Викладач працює  у  коледжі  з 2007 року.

      Освіта:

2007 рік -  Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація вчитель математики та інформатики

2008 рік -  Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач математики

2008 рік -  Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

   Викладає предмет «Інформатика».

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Тимчук

Юлія Сергіївна

 

 е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Викладач працює  у  коледжі  з 2010 року.

      Освіта:

2008 рік -  Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Бухгалтерський облік», кваліфікація молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку.

2011 рік - Національний університет харчових технологій, напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація бакалавра з обліку і аудиту.

2012 рік - Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту.

 2018 рік - Тернопільський національний економічний університет, спеціальність «Комп’ютерна інженерія», кваліфікація магістра з комп’ютерної інженерії.

  

   Викладає дисципліни «Інформатика», «Комп'ютерні мережі», «Операційні системи», 

«Навчальна практика з обробки оперативної інформації»,

«Навчальна з алгоритмізації та програмування»,

«Навчальна практика з програмування 2»

 

 

 

Чевська

Крістіна Сергіївна

 

 е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

Викладач працює у коледжі з 2019 року.

Освіта:

2006 рік - Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Інформатика», кваліфікація бакалавр з прикладної математики

2007 рік - Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Інформатика», кваліфікація спеціаліст з прикладної математики

2008 рік - Кам’янець-Подільський національний університет за спеціальністю «Інформатика», кваліфікація магістр з прикладної математики.

Працює над проблемою «Використання IT-технологій в організації навчального процесу».

Викладає предмет «Інформатика», дисципліни: «Технологія створення програмних продуктів», «Web-технології та Web-дизайн», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Тестування програмних систем і комплексів», «Навчальна практика з програмування», «Дипломне проектування».

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

    

 

Ми на карті

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Суворова, 2

 • Teл: +38 (03849) 7-47-72;
 • +380682764139 (приймальна комісія)
 • Email: kpkhp@i.ua

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…