Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Циклова комісія інженерно-економічних дисциплін

Циклова комісія інженерно-економічних дисциплін

Циклова комісія інженерно-економічних дисциплін утворена в 2020 році шляхом об’єднання циклової комісії механічних дисциплін і циклової комісії економічних дисциплін, головою циклової комісії призначено Караваєву Світлану Миколаївну.

В цикловій комісії працюють викладачі Банзула Каріна Євгенівна, Бурденюк Світлана Вікторівна, Караваєва Світлана Миколаївна, Марисик Володимир Іванович, Михайлов Володимир Іванович, Орлицька Олена Олександрівна, Попович Наталія Яківна, Францев Руслан Васильович, Фурман Діана Григорівна, Хребтовська Ірина Валеріївна, Шевчук Анатолій Михайлович, Ясінська Тамара Павлівна.

Циклова комісія інженерно-економічних дисциплін найбільша в коледжі за кількістю викладачів і характеризується високим фаховим потенціалом: в цикловій комісії двоє викладачів мають науковий ступінь кандидата економічних наук, звання викладач-методист присвоєно п’яти викладачам, один старший викладач, дев’ять викладачів вищої категорії, три викладачі першої категорії. Фурман Д.Г. є в.о директора коледжу, Хребтовська І.В. заступник директора з навчальної роботи, Шевчук А.М. завідувач інженерно-економічного відділення, Банзула К.Є. в.о. директора Кам’янець-Подільської філії НУХТ.

В цикловій комісії сформований високопрофесійний творчий колектив, який забезпечує якісну підготовку здобувачів освіти з впровадженням в навчальний процес сучасних педагогічних технологій.

Історія циклової комісії економічних дисциплін

Циклова комісія економічних дисциплін має майже ту ж тривалість, що і історія коледжу і нараховує більше 55 років.

Історія циклової комісії є невід’ємною частиною історії коледжу, частиною життя її творців і спадкоємців. Історія завдовжки в життя, життя – як мить славної історії.

Сам час здійснював її назву, і вона у певні періоди іменувалася по різному:

  • в 1961 році – предметна комісія облікових дисциплін;
  • в 1973 році – предметна комісія соціально-економічних дисциплін та предметна комісія облікових дисциплін;
  • в 1974 році – циклова комісія економічних дисциплін та циклова комісія облікових дисциплін;
  • з 2009 року дві комісії (економічних та облікових дисциплін) було об’єднано в одну – циклова комісія економічних дисциплін.

За час існування комісії в ній працювало багато досвідчених викладачів: Рєзник Ю.М., Герцкіс Ш.Г., Гельбурд М.С., Городницький Л.С., Грановська Р.А., Грановська Е.Я., Гринберг Г.С., Гершгорен М.І., Архіпов Л.С., Латишева Л.В., Купчик А.Б., Дарманська Г.О., Гольтман Л.М., Стеба Г.А., Ермантраут Г.І., Жук Г.М., Майзель Р.М., Зеліско І.А., Суліна А.О., Кучер Л.П., Коцюба І.В., Хребтовська В.С., Бурейко К.М., Волошина Ф.С., Сидорюк Г.І., та інші.

У різні роки циклову комісію очолювали висококваліфіковані викладачі: Гельбурд Марк Соломонович, Герцкіс Шмиль Гершкович, Ермантраут Галина Іванівна, Суліна Антоніна Олексіївна, Волошина Феодосія Семенівна, Хребтовська Вікторія Семенівна, Караваєва Світлана Миколаївна.

З 2017 року циклову комісію економічних дисциплін очолює к.е.н. Фурман Діана Григорівна.

З 2018 року циклову комісію економічних дисциплін очолює Караваєва Світлана Миколаївна.

Діяльність циклової комісії ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними економічними знаннями та вміннями та орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання.

Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії є досвід практичної діяльності її викладачів, новизна використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання, формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки молодших спеціалістів.

З метою активізації розумової діяльності студентів викладачі циклової комісії економічних дисциплін використовують різні форми та методи проведення занять і контролю знань, володіють сучасними методиками навчання, їм притаманні професіоналізм, ініціатива, творчість та організаторські здібності. Викладачі досягають ефективності роботи за допомогою інтерактивних та інноваційних освітніх методів і технологій, які активно використовують у професійному середовищі.

Методична робота викладачів циклової комісії спрямована на: вдосконалення підготовки молодших спеціалістів згідно вимог освітньо-професійних програм.

Здобувачі освіти економічних спеціальностей активні в пошуково-дослідницькій роботі ( гуртки «Юний бухгалтер», «Фінансист», «Економіст», «Логіст»), є учасниками брейн-рингів, наукових конференцій. Під керівництвом досвідчених викладачів здобувачі освіти мають змогу зустрітися з провідними спеціалістами промислових підприємств, банківських та кредитних установ, більше дізнатись про майбутню професію; відвідують творчо-мистецькі заходи, є постійними учасниками економічних форумів та турнірів, створюють бізнес-плани згідно замовлень. Це дає змогу виховати не лише вправного фахівця, а й особистість, яка працюватиме на благо країни.

Історія циклової комісії механічних дисциплін

Циклова комісія механічних дисциплін створена в 1976 році. Вперше її очолив Прокопенко Микола Микитович. Значний внесок в зміцнення методичної бази і розвиток технічної творчості зробив Варфоломеєв Антон Йосипович. В різні роки циклову комісію очолювали Варфоломеєв А.Й., Ледньов Андрій Миколайович, Попович Наталія Яківна, Пилипенко Василь Михайлович, Дембовський Леонід Олександрович.

В цикловій комісії механічних дисциплін в різні роки працювали Кучма М.М, Таранов Л.А., Дарманський М.М., Кривий І.П., Бурлака В.П., Лапін К.П., Стешенко Г.В., Козіна С.Л., Чернець В.І., Озімук В.Й., Смольницький М.О., Ліщук Л.О., Ізвекова Л.Я., Яроцька Г.М., Сільченко В.М., Бочарніков С.Д., Муравський Д.О, Польовий М.І., Тележинський Л.С.

Циклова комісія механічних дисциплін здійснювала підготовку студентів зі спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» на денній та заочній формі навчання. Особливістю роботи в цикловій комісії завжди був тісний зв'язок з виробництвом. Більшість викладачів мали попередній досвід роботи на промислових підприємствах хлібопекарської, кондитерської, спиртової, пивобезалкогольної, консервної, м’ясо-молочної галузі і цей факт забезпечував організацію навчання та практичної підготовки студентів на високому рівні.

В цикловій комісії важливу роль приділяють формуванню практичних навичок здобувачами освіти в механічних майстернях, завдяки чому виготовлена велика кількість моделей і макетів виробничого устаткування, лабораторних установок для використання в навчальному процесі. Моделі потокових ліній виробництва хліба, кондитерських виробів, овочевих консервів експонувалися на виставках та студентських конкурсах. Бочарніков С.Д. доклав значних зусиль до обладнання механічної майстерні, багато років був завідувачем майстерні і організатором слюсарно-механічної практики. В цикловій комісії проводилася дослідницька робота, розроблялися авторські свідоцтва та раціоналізаторські пропозиції. Починаючи з 2015 року викладачі здійснювали підготовку фахівців зі спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок», викладаючи дисципліни загально-технічного і спеціального циклу. Циклова комісія механічних дисциплін є випусковою, тому основне навантаження зосереджено на вивченні спеціальних дисциплін, проведенні практичного навчання, виконанні курсових і дипломних проєктів за тематикою, узгодженою з керівниками практики від підприємств.. В 2016 році відбувся процес удосконалення освітньої програми і зміна назви спеціальності, а саме 142 «Енергетичне машинобудування».

Навчальний процес забезпечений інформаційно і технічно: накопичена база даних ілюстративних матеріалів та відео, методичних розробок, тематичних та залікових тестів, є лабораторні стенди, комплектуючі холодильних машин, промислові зразки устаткування для заправки холодоагентом. Майбутні механіки набувають практичного досвіду на передових підприємствах харчової галузі.

 

КАРАВАЄВА

Світлана Миколаївна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 1992 року.

Освіта:

1990 рік – Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю інженер-економіст.

2000 рік – Педагогічний факультет при Київському національному аграрному університеті, за спеціальністю економіст-педагог.

З 2003 по 2017 рік обіймала посаду голови циклової комісії економічних дисциплін.

З 2018 року є головою циклової комісії економічних дисциплін.

З 2020 року – голова циклової комісії інженерно-економічних дисциплін

У своїй роботі викладач велику увагу приділяє використанню нетрадиційних методів навчання, застосовує активні методи навчання, які забезпечують формування позитивної мотивації студентів при вивченні дисциплін.

Викладач працює над проблемою реалізації компетентнісного підходу у процесі організації самостійної роботи студентів.

Світлана Миколаївна постійно працює над підвищенням свої педагогічної майстерності та кваліфікації.

Викладає такі дисципліни: «Економіка підприємства», «Основи економічної теорії (Економіка)», «Економіка підприємств різних типів», «Економіка, організація, планування та управління», «Основи бізнесу», «Ціноутворення», «Складське обслуговування»

 

ФУРМАН

Діана Григорівна

кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2002 року.

Освіта:

2001 рік – Хмельницький технологічний університет Поділля за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», кваліфікація економіст.

2010 рік – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», здобула науковий ступінь кандидата економічних наук, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН.

З 2007 по 2017 рік обіймала посаду завідувача економічним відділенням.

У 2017-2018 навчальному році була головою циклової комісії економічних дисциплін.

Викладач має значну кількість посвідчень про підвищення кваліфікації.

Неодноразово відзначена почесними грамотами та подяками.

Діана Григорівна має значну кількість фахових статей, публікацій, з них низка публікації зі студентами, тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

Неодноразово була в складі експертної комісії при проведенні акредитаційної експертизи у вищих навчальних закладах.

У своїй діяльності викладач впроваджує новітні інноваційні технології навчання, тренінги, ділові ігри, диспути, використовує проблемні методи навчання, тренінг-семінари, забезпечує глибокі знання студентів, сприяє розвитку пізнавальної активності, ерудиції, мислення.

Викладає такі дисципліни: «Макроекономіка», «Основи економічної теорії (Економіка)», «Основи маркетингу», «Основи підприємництва», «Фінанси підприємства», «Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах». 

 

БАНЗУЛА

Каріна Євгенівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 1992 року.

Освіта:

1992 рік – Тернопільський інститут народного господарства, за спеціальністю «Облік, контроль і аналіз в промисловості», кваліфікація економіст.

2007 рік – Подільський державний аграрно-технічний університет, кваліфікація магістр з обліку і аудиту.

Викладач впроваджує у навчальний процес інтерактивні методи навчання, які формують у студентів комунікативні здібності, потребу у інтелектуальному та духовному вдосконаленню особистості , сприяють адаптації в суспільному житті та колективі.

Викладач працює над проблемою використання проблемних ситуацій при викладанні дисциплін економічного циклу, що дасть студентам можливість кваліфіковано та творчо підходити до розв’язання  виробничих ситуацій.

Викладає такі дисципліни: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка і нормування праці», «Менеджмент», «Облік і звітність», «Податкова система», «Фінансовий облік», «Основи управлінської діяльності» 

 

ХРЕБТОВСЬКА

Ірина Валеріївна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2003 року.

Освіта:

1988 рік – Кам’янець-Подільський технікум харчової промисловості за спеціальністю «Бухгалтерський облік»;

1993 рік – Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і управління в галузях АПК», кваліфікація економіст-організатор.

 

БУРДЕНЮК

Світлана Вікторівна

кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2004 року.

Освіта:

1999 рік – Кам’янець – Подільський коледж харчової промисловості, кваліфікація бухгалтера (диплом з відзнакою).

2004 рік – Подільська державна аграрно-технічна академія за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація економіст з бухгалтерського обліку (диплом з відзнакою).

2006 рік - Подільський державний аграрно-технічний університет, кваліфікація магістр з обліку і аудиту (диплом з відзнакою).

2021 рік - захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

Світлана Вікторівна свою роботу спрямовує на формування творчого, мислячого, освіченого фахівця в галузі фінансів та обліку, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців.

У своїй діяльності викладач активно застосовує сучасні інноваційні форми і методи навчання, володіє широким спектром стратегій та технологій творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей здобувачів освіти, застосовує нестандартні форми проведення занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Бурденюк С. В. постійний учасник симпозіумів, семінарів, курсів, тренінгів, круглих столів, вебінарів, конференцій, які сприяють підвищенню її професійної компетентності, саморозвитку, самореалізації у педагогічній та науково – педагогічній діяльності.

У науковому доробку Світлани Вікторівни близько 30 наукових праць, в тому числі публікації у наукових фахових виданнях України та виданнях, які включені до міжнародних науково метричних баз даних, у наукових періодичних виданнях інших держав; співавтор колективних монографій; має публікацію в Scopus та значну кількість публікацій у збірниках тез науково-практичних конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

Під керівництвом викладача здобувачі освіти активно беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково – практичних конференціях, мета яких виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, сприяння їх успішному професійному росту, підвищення ефективності самостійної роботи.

Сфера наукових інтересів: Проблеми пенсійної системи України та шляхи її удосконалення; перспективи розвитку накопичувального пенсійного страхування в Україні; диджиталізації ринку фінансових послуг.

Викладає дисципліни: «Фінанси», «Страхування», «Страхові послуги», «Бухгалтерський облік», «Бюджетна система», «Казначейська справа», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Контроль і ревізія».

 

ОРЛИЦЬКА

Олена Олександрівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 1990 року.

Освіта:

1990 рік – Київський державний торгово-економічний інститут, за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»,  кваліфікація економіст.

2007 рік – Подільський державний аграрно-технічний університет, кваліфікація магістр з обліку і аудиту.

У своїй роботі викладач використовує методики, які б забезпечували мотивацію навчальної діяльності студентів, високу пізнавальну активність та самостійність студентів. Засобами досягнення цієї мети є ґрунтове та творче викладання навчальних дисциплін. Заняття Орлицької О.О. відзначаються змістовною, насиченістю (і в плані методики, і в плані інформативності), розмаїттям форм роботи.   

Олена Олександрівна постійно працює над підвищенням свої педагогічної майстерності та кваліфікації.

Викладає такі дисципліни: «Основи економічної теорії (Економіка)», «Планування та організація діяльності підприємства», «Управління витратами», «Гроші та кредит», «Мікроекономіка», «Економіка енергетики», «Міжнародна економіка», «Економіка та основи ІТ-бізнесу».

ШЕВЧУК

Анатолій Михайлович

спеціаліст вищої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2004 року.

Освіта:

2001 рік - Подільська державна аграрно-технічна академія за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація спеціаліст з менеджменту.

2008 рік - Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з менеджменту.

2016 рік – Кам`янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація спеціаліст з фінансів і кредиту.

Анатолій Михайлович володіє стратегією навчання, знаннями, вміннями і навичками, що дозволяють активно використовувати новітні методи та прийоми проведення занять.

Велику увагу викладач приділяє розробці методичних матеріалів, тестових завдань різного рівня складності та методичних рекомендацій до самостійної підготовки студентів.

Викладає такі дисципліни: «Банківські операції», «Основи економічної теорії», «Економіка та основи ІТ-бізнесу».

28 лютого 2022 року призваний на військову службу під час загальної мобілізації.

 

ЯСІНСЬКА

Тамара Павлівна

спеціаліст вищої категорії, старший викладач

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 1984 року.

Освіта:

1982 рік – Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві.

2000 рік – Педагогічний факультет при Київському національному аграрному університеті, за спеціальністю економіст-педагог.

У своїй педагогічній практиці застосовує сучасні методики викладання, заняття-конференція, традиційні лекційні заняття з використанням мультимедійних технологій, ділові ігри, заняття-конкурси, практичні заняття з використанням презентації – «зіграй роль», «мозкова атака» «займи особисту позицію» тощо.

Викладач працює над проблемою організації самостійної роботи студентів під час вивчення економічних дисциплін та проведення різних типів навчальних занять.

Викладає такі дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність у бюджетних установах», «Економічний аналіз», «Статистика».

 

ПОПОВИЧ

Наталія Яківна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Працює у коледжі з 1980 року.

Освіта:

1979 рік – Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництва», кваліфікація інженер-технолог

2000 рік – Національний аграрний університет, кваліфікація інженер-педагог

Наталія Яківна з 2008 по 2017 рік обіймала посаду завідувача механічного відділення, в різні роки очолювала циклову комісію механічних дисциплін, куратор групи, організатор виховних заходів патріотичного спрямування.

Попович Н.Я. має досвід роботи на промисловому підприємстві харчової індустрії і використовує практичні навички в педагогічній діяльності, зокрема має гарні напрацювання з питань охорони праці в формі навчальних матеріалів, методичних вказівок для виконання дипломних проєктів з комплектом фактичних матеріалів стосовно вимог до виконання робіт в процесі обслуговування виробничого устаткування.

Попович Наталія викладає дисципліни: «Технологічне устаткування галузі», «Технологія галузі», «Холодильна технологія», «Процеси і апарати харчових виробництв», є керівником практичного навчання, дипломного проєктування. Викладач підготувала навчальне видання, де скомпоновані креслення, короткий опис, технічні характеристики технологічного устаткування хлібозаводів, яке здобувачі освіти використовують на заняттях для виконання практичних робіт, під час практики, курсового та дипломного проєктування.

Попович Н.Я. творча особистість, вміло застосовує класичні та сучасні педагогічні технології, працює над проблемою активізації мисленнєвої діяльності здобувачів освіти та удосконалення методів самостійної роботи в умовах дистанційного навчання.

 

МАРИСИК

Володимир Іванович

спеціаліст першої категорії

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Працює у коледжі з 2010 року

Освіта:

1983 рік – Кам’янець-Подільський технікум харчової промисловості за спеціальністю «Машини та устаткування підприємств харчової промисловості», кваліфікація технік-механік

1991 рік – Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв» , кваліфікація інженер-механік

Марисик Володимир Іванович здобув практичний досвід роботи з обслуговування виробничого устаткування на харчових підприємствах в США, де використовують штучний холод, і набутий досвід використовує в педагогічній діяльності для підготовки здобувачів освіти зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».

Марисик В.І. викладає дисципліни «Холодильно-компресорні машини та установки», «Теоретичні основи холодильної техніки», «Нарисна геометрія, інженерна графіка», «Обслуговування електроенергетичних установок», «Основи САПР», «Теоретична механіка», «Механізація вантажних і транспортних робіт на холодильниках», «Матеріалознавство, технологія матеріалів», «Основи конструювання», «Основи стандартизації, метрології та взаємозамінність», «Основи гідравліки та теплопередачі», є керівником практичного навчання, курсового та дипломного проєктування, куратор групи.

Викладач володіє методикою впровадження в навчальний процес сучасних освітніх технологій. Марисик Володимир працював в науково-дослідному відділі НУХТ, має авторські свідоцтва на винаходи.

 

ФРАНЦЕВ

Руслан Васильович

спеціаліст вищої категорії

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Працює у коледжі з 2010 року.

Освіта:

1995 рік – Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості за спеціальністю «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв».

2001 рік – Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв», кваліфікація спеціаліст з обладнання переробних і харчових виробництв.

2007 рік – Хмельницький університет управління та права за спеціальністю «Правознавство».

Францев Руслан Васильович працює в коледжі за основною посадою - заступник директора з адміністративно-господарської роботи, а також викладає дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна графіка», «Деталі машин», «Основи будівельної справи», «Основи САПР», «Холодильне технологічне обладнання», «Устаткування закладів ресторанного господарства», є керівником виробничої практики здобувачів освіти спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».

Францев Руслан має практичний досвід роботи в закладах ресторанного господарства, який успішно використовує в педагогічній діяльності для підготовки здобувачів освіти спеціальності 181 «Виробництво харчової продукції».

 

МИХАЙЛОВ

Володимир Іванович

спеціаліст першої категорії

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Працює у коледжі з 2018 року

Освіта:

1985 р. – МВТУ імені Баумана за спеціальністю «Кріогенна техніка», кваліфікація інженер-механік.

Михайлов Володимир викладає дисципліни «Основи енергозбереження», «Автоматизація холодильних установок», «Кондиціювання повітря», «Монтаж, експлуатація та ремонт холодильних машин», «Опір матеріалів», «Технічна термодинаміка», «Проєктування холодильних установок і систем», є керівником практичного навчання, курсового та дипломного проєктування здобувачів освіти спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».

Михайлов Володимир Іванович має великий практичний досвід роботи управлінської діяльності на промислових підприємствах з виробництва та використання штучного холоду, який успішно передає здобувачам освіти, володіє методикою і практикою підготовки фахівців з обслуговування холодильно-компресорних машин, куратор групи.

 

 

Ми на карті

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Павла Скоропадського, 2

  • Teл: +38 (03849) 7-47-72;
  • +380682764139 (приймальна комісія)
  • Email: kpkhp@i.ua

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…