Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Циклова комісія гуманітарних дисциплін

 Мова – не просто інструмент,

а простір, у якому ми живемо

 Даріус Данеш

Комісію гуманітарних дисциплін було створено у 2019 році. До її складу ввійшли викладачі циклової комісії філологічних дисциплін та циклової комісії суспільних дисциплін.

У цикловій комісії сформовано творчий колектив фахівців-однодумців, які забезпечують якісну підготовку здобувачів освіти,  впроваджують у навчальний процес сучасні педагогічні технології. Професіоналізм та креативність викладацького складу комісії,  наявність належного методичного забезпечення дозволяє якісно реалізувати навчальний процес  відповідно до вимог сучасної освіти. 

На сьогодні у комісії гуманітарних дисциплін працює 11 викладачів: Олійник Л.В. (голова ЦК з 2022 р.), Белінська Л.М., Боднар А.І., Грібова Т.В., Жуковська О.А., Загоруйко І.І., Залевська Н.С., Захожа Н.М., Коваль Т.А., Коцулевська Т.Л., Мисів О.Ю..

Історія циклової комісії філологічних дисциплін

У сучасному світі активно поглиблюються процеси міжнаціональної інтеграції, що зумовлюють потребу суспільства у висококваліфікованих спеціалістах, які досконало  володіють як рідною мовою, так і багатьма іноземними мовами та здатні спілкуватися на міжнародному рівні. Досконале знання  мов - це ключ до успіху в сучасному світі, де комунікація набуває все більшого значення. Молодь повинна вміло орієнтуватися в сучасному мовному інформаційному просторі. У цьому є майбутнє нашої країни.

Циклову комісію філологічних дисциплін  створено у 1962 році. За час існування комісії у ній працювали талановиті педагоги: Горбановська В.Д.,Зелінська С.В., Руденко В.Д., Філіманчук Л.В.,Гаман Л.В., Фіш С.Л., Рейхтер М.Є.,Чаплинська В.Г., Грінберг Р.А., Лучинська В.Д., Піскорська Л.І., Стрільчук М.В., Учителева Л.І., Вержиковська О.Б., Новак С.В., Прокопенко Л.П.

Очолювали комісію у різні роки висококваліфіковані викладачі: Стрільчук М.В. (1981-1998), Новак С.В. (1998-2002), Кунділовська Н.І. (2002-2007), Загоруйко І.І.(2007-2008), Грібова Т.В.(2008-2019).

 Викладачі комісії  беруть активну участь у  підготовці студентської молоді  до  міських, обласних та всеукраїнських конкурсів і олімпіад з англійської мови, німецької мови, української мови та літератури (олімпіади з іноземних мов, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, конкурсів до Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови,), а також культурно-просвітницьких заходів та акцій міста.

Пріоритетними напрямками роботи викладачів комісії філологічних дисциплін є:

 • забезпечення якісної підготовки здобувачів освіти, що передбачає розвиток особистості молодої сучасної людини, її нахилів, інтересів, здібностей, створення умов для самовизначення, самореалізації;
 • розвиток різноманітних видів компетентностей: мовної (лінгвістичної), мовленнєвої, дискурсивно-стратегічної, соціолінгвістичної, соціокультурної, загальнонавчальної;
 • розробка сучасних педагогічних технологій особистісно-орієнтованого навчання та їх впровадження у навчально-виховний процес;
 • виховання етнонаціональних, патріотичних, загальнолюдських, особистісних якостей у громадян України на основі педагогік толерантності, миру, діалогу культур, особистісно-орієнтованої освіти, сучасних методик.

Історія циклової комісії суспільних дисциплін

Проходили роки, змінювалися покоління викладачів комісії, але незмінним залишався високий творчий потенціал колективу. Педагогічна майстерність – це риса, властива кожному викладачу комісії. Вони постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок, спрямовують свої зусилля на виховання самодостатньої людини з активною позицією, свідомого громадянина, відповідального за долю своєї Батьківщини, а також формують загальнолюдські цінності.

Комісію суспільних дисциплін впродовж історії її існування очолювали:

 1. Гаман Л.В. (1961 - 1962 рр.)
 2. Горбановська В.А. (1962 - 1965 рр.; 1970 - 1979 рр.)
 3. Земенська С.В. (1965 - 1970 рр.)
 4. Кржемінська К.Є. (1979 - 1990)
 5. Стрільчук М.В. (1990 - 1991 рр.)
 6. Бочарнікова І.А. (1991 - 2001 рр.; 2008 - 2017 рр.)
 7. Кучеров Г.Г. (2001 - 2002 рр.)
 8. Бондар А.І. (2002 - 2006 рр.)
 9. Зваричук Е.О. (2006 - 2008 рр.)
 10. Белінська Л.М. (з 2017 – 2019 рр.)

Циклова комісія суспільних дисциплін була створена згідно з наказом № 175, від 23 жовтня 1961 року і забезпечує викладання таких предметів (дисциплін) як: історія України, всесвітня історія, культурологія (художня культура), основи філософських знань, соціологія, громадянська освіта (основи правознавства), основи патентознавства, психологія

Викладачі циклової комісії постійно дбають про підвищення власного навчально-методичного та наукового рівня:

 • участь у науково-практичних конференціях, видання методичних розробок, навчальних посібників та довідників, публікації у фахових виданнях;
 • участь в міських та обласних методичних об’єднаннях викладачів суспільних дисциплін, міських та обласних олімпіадах з історії України, методичних семінарах, тренінгах тощо;
 • ознайомлення з інноваціями у суспільних науках та передовими педагогічними технологіями;
 • використання активних методів навчання, інновацій для зацікавлення "нового" студентства, у розкритті його потенціалу, творчих здібностей, індивідуальних якостей.

 

ОЛІЙНИК

Людмила В’ячеславівна

спеціаліст вищої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2019 року.

Освіта:

1996 рік - Хмельницьке педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання»

2001 рік - Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, історія» кваліфікація вчитель історії та правознавства.

2004 рік - магістратура Кам'янець - Подільського державного університету  за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація викладач історії.

Студенти Людмили В’ячеславівни є неодноразовими переможцями міських та обласних олімпіад.

Викладає предмети «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта (Соціологія)» та дисципліну «Соціологія».

З 2022 року є головою циклової комісії гуманітарних дисциплін.

 

БЕЛІНСЬКА

Людмила Михайлівна

спеціаліст вищої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2001 року.

Освіта:

2001 рік - Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет  за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, історія», кваліфікація вчитель історії та правознавства.

2003 рік - магістратура Кам'янець-Подільського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація викладач  історії.

Викладає предмети «Історія України», «Всесвітня історія», «Культурологія (Художня культура)».

З 2017 по 2019 рік - Голова ЦК суспільних дисциплін.

З  2017 року - Голова міського методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін закладів фахової передвищої освіти м. Кам'янець-Подільський.

БОДНАР

Антоніна Іллівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 1994 року.

Освіта:

1989 рік - Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Історія і радянське право", кваліфікація вчитель історії, суспільствознавства, радянської держави і права.

2002-2006 рр. - очолювала комісію суспільних дисциплін.

Викладає предмети (дисципліни): «Історія України», «Культурологія»,  «Основи філософських знань».

 

 

ГРІБОВА

Тетяна Валентинівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Працює у коледжі з 2002 року

Освіта:

2000 рік – Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, російська та німецька мови і література»

2002 рік – магістратура Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Російська мова та зарубіжна література»

2021 рік – Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, здобула кваліфікацію магістра галузі знань Освіта/Педагогіка  спеціальності «Середня освіта. Українська мова і література»

2008-2019 рр. – голова циклової комісії філологічних дисциплін Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ

2019-2022 рр. – голова циклової комісії гуманітарних дисциплін ВСП "Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості НУХТ"

Працює над застосуванням сучасних методів навчання для розвитку творчих здібностей здобувачів освіти при викладанні предметів та дисциплін гуманітарного циклу.

Викладає предмети «Українська мова», «Зарубіжна література», «Українська література» та дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Етика ділового спілкування».

 

ЖУКОВСЬКА

Оксана Анатоліївна

спеціаліст вищої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює в навчальному закладі з 2004 року.

Освіта:

2003 рік - Кам'янець-Подільський державний університет

за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська, англійська)», кваліфікація вчитель російської та англійської мов і зарубіжної літератури.

2005 рік – магістратура Кам’янець-Подільського державного  університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови і зарубіжної літератури.

Успішно працює над проблемами впровадження інтерактивних технологій навчання, здійснює творчий підхід до викладання дисципліни, цікавиться питаннями інноваційного оцінювання знань з іноземної мови.

Жуковська О.А. – творча та креативна, організатор різноманітних успішних мистецьких проектів.

Викладає предмети: «Англійська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», дисципліну «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

 

ЗАГОРУЙКО

Ірина Іванівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 1997 року.

Освіта:

1993 рік – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського за спеціальністю «Українська мова і література та іноземна мова», кваліфікація – вчитель української мови і літератури та англійської мови.

2007 рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови і зарубіжної літератури.

2016 рік – навчання в «Європейській школі програмістів».

Пройшла стажування на літніх курсах з вивчення новітніх методик та практики TESOL, склала кандидатські іспити з іноземної мови та філософії.

Викладач успішно працює над проблемами впровадження оновлених підходів та гнучких технологій в освітній процес, що допомагають реалізувати динамічність у засвоєнні знань, сприяють розвиткові позитивних мотивацій, резервних можливостей та інтересів здобувачів освіти, формують їхню комунікативну компетенцію. Перевагу віддає ігровим технологіям, проєктуванню, ситуативному моделюванню, опрацюванню дискусійних питань. Нестандартні форми проведення занять викладача пробуджують творчий потенціал та активізують пізнавальну діяльність студентів.

За сумлінну працю, високий рівень професійної підготовки, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів неодноразово нагороджувалась почесними грамотами Національного університету харчових технологій, а також подяками та дипломами Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Хмельницької області, Кам’янець-Подільського міського методичного об’єднання – за підготовку призерів міських та обласних олімпіад з англійської мови.

Викладає предмет «Іноземна мова» та дисципліну «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

 

ЗАЛЕВСЬКА

Наталя Сергіївна

спеціаліст першої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2008року

Освіта:

2006 рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація – вчитель англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.

2007 рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови і зарубіжної літератури.

2018 рік – закінчила Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, здобувши кваліфікацію магістра, філолога, викладача української мови та літератури.

Неодноразово брала участь у регіональних семінарах ПП «Перші Київські Курси Іноземних Мов». Була учасницею дистанційного навчання, що проводилося в рамках проекту «Центр Польсько-Української співпраці в Красніку» у 2010 році. Працює над проблемою використання інформаційно-комунікативних технологій у викладанні філологічних дисциплін.

Викладає предмети: «Іноземна мова», «Українська мова», «Українська література», дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням), «Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

ЗАХОЖА

Наталія Миколаївна

спеціаліст

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2022 року

Освіта:

2003 рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Психологія. Дефектологія. Логопедія», кваліфікація практичний психолог в закладах освіти

З 2022 року працює на посаді практичного психолога

Викладач на заняттях використовує найсучасніші методи викладання та створює оптимальні соціально-психологічні умови для становлення особистості кожного здобувача освіти.

Викладає дисципліни «Психологія», «Психологія та етика ділових відносин»

 

КОВАЛЬ

Тетяна Анатоліївна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Працює у коледжі з 2002 року

Освіта:

1992 рік – Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім.В.П.Затонського за спеціальністю «Українська мова і література», кваліфікація вчитель української мови і літератури.

2005 рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач української мови і літератури.

Працює над проблемою «Особистісне навчання. Мовлення як основний чинник формування майбутнього фахівця». Використовує інновації сучасної педагогічної науки. Неодноразово її студенти посідали призові місця на різних конкурсах та олімпіадах. Ініціює проведення різних виховних і мистецьких заходів у коледжі, а також її вихованці долучаються і до свят, які проводяться у нашому місті. Є організатором та керівником танцювального колективу «Феєрія денс».

Викладає предмети: «Українська мова», «Українська література», дисципліну «Українська мова (за професійним спрямування)».

 

КОЦУЛЕВСЬКА

Тетяна Леонідівна

спеціаліст вищої категорії

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2005 року

Освіта:

2004 рік – Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості за спеціальністю «Бухгалтерський облік»

2008 рік – Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю «Правознавство»

2009 рік – Одеська національна юридична академія за спеціальністю «Правознавство»,  кваліфікація юрист

У 2017 році призначена завідувачем навчально-методичного кабінету

Викладає дисципліни  «Основи правознавства», «Правове забезпечення логістики»

 

МИСІВ

Олена Юріївна

спеціаліст вищої категорії

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладач працює у коледжі з 2003 року.

Освіта:

2003рік - Кам’янець-Подільський університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька).»

2005 рік - закінчила магістратуру Кам’янець - Подільського  державного університету за спеціальністю «Мова і література(англійська)».

З вересня 2017 року навчається в магістратурі Кам’янець - Подільського державного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

У своїй роботі викладач застосовує нестандартні форми проведення уроку (урок-рольова гра,  урок-подорож, урок-репортаж), що сприяє формуванню інтересу до мови, позитивному відношенню студентів до її вивчення, дає можливість більш цілеспрямовано здійснювати індивідуальний підхід у навчанні.

Студенти Олени Юріївни є переможцями міських та обласних олімпіад.

Викладає  предмети: «Українська мова», «Іноземна мова», дисципліни: «Іноземна мова(за професійним спрямуванням)», «Українська мова(за професійним спрямуванням)».

 

Ми на карті

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Павла Скоропадського, 2

 • Teл: +38 (03849) 7-47-72;
 • +380682764139 (приймальна комісія)
 • Email: kpkhp@i.ua

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…