Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

051 Економіка

Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів.

Л. Пітер (1919-1990), канадський і американський педагог та літератор

 

Якщо ти самостійна і відповідальна молода людина, вмієш рахувати гроші та завтра плануєш стати акулою бізнесу – освіта за спеціальністю «Економіка» стане запорукою твого успіху!

 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр

 

Передумови: наявність базової або повної загальної середньої освіти

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців.

 

Форма навчання: денна

 

Джерела фінансування для здобуття фахової передвищої освіти з даної спеціальності: за рахунок державного замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Професія економіста має такі унікальні риси:

 • перспективність – можливість успішно почати власний бізнес;
 • універсальність – широкі можливості працевлаштування в будь-якій сфері, де потрібні економічні знання;
 • дохідність – високий рівень заробітної плати економістів-професіоналів.

 

Основна мета роботи економіста – правильно розставити пріоритети і цілі, щоб отримати максимальний прибуток при найменших витратах.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності 051 «Економіка»:

 • здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях;
 • здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами;
 • здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати;
 • розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави;
 • здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів;
 • здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів;
 • здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію;
 • здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення;
 • здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності;
 • здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

 

Переваги навчання за спеціальністю 051 «Економіка»:

 1. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за даною спеціальністю складена з урахуванням вимог ринку праці.
 • Педагогічні працівники, які забезпечують фахову підготовку, мають високий рівень кваліфікації, регулярно проходять стажування та підвищують свою кваліфікацію, беруть учать у професійних тренінгах, практикумах, конференціях, форумах, наукових семінарах.
 1. Індивідуальний підхід до здобувачів освіти, студентоцентроване навчання.
 • На платформі коледжу Moodle розміщені всі необхідні навчальні матеріали, є можливість дистанційного навчання та спілкування з педагогічними працівниками коледжу для отримання консультацій у зручному форматі.
 • Активно застосовуються інформаційно-комунікаційні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість використовувати ТЗН, що покращує запам’ятовування навчального матеріалу та дозволяє презентувати домашню і самостійну роботу здобувачів освіти під час обговорення на заняттях.
 • На заняттях педагогічні працівники використовують інноваційні методики навчання (ділові ігри, майстер-класи, кейс-методи, тренінги тощо).
 • Здобувачі освіти мають можливості розвивати творчий потенціал, брати участь у різноманітних творчих та предметних гуртках, виховних заходах, які організовуються у коледжі, конкурсах, спортивних змаганнях.
 1. Вивчення української та англійської мови за професійним спрямуванням.
 2. Практика на підприємствах різних форм властивості, фінансових установах, органах виконавчої служби та місцевого самоврядування, підрозділах державних служб.
 3. Випускники коледжу продовжують навчання у Національному університеті харчових технологій за скороченими програмами.

 

Місцями працевлаштування випускників спеціальності 051 «Економіка» можуть бути:

 • Економічні служби та відділи підприємств різних галузей та форм власності, фінансові установи, організації та компанії.
 • Департаменти (відділи) економіки обласних, районних, міських органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 • Підрозділи Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України.

 

Випускники здатні виконувати професійну роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України («Класифікатор професій ДК 003:2010)»:

 • економіст,
 • економіст-бухгалтер,
 • економіст-аналітик,
 • економіст-статистик,
 • економіст бізнес-процесів,
 • економіст з управління капіталом та інвестиціями,
 • економіст з праці та фахівець з HR,
 • економіст з планування і збуту в сфері виробництва та торгівлі,
 • менеджер проектів і стартапів,
 • консультант з економічних питань,
 • експерт з питань програмного забезпечення і систем підтримки прийняття рішень,
 • фахівець з зовнішньо-економічної діяльності,
 • економіст з ризик-менеджменту.

  

Запрошуємо до нас на навчання!

Ми на карті

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Павла Скоропадського, 2

 • Teл: +38 (03849) 7-47-72;
 • +380682764139 (приймальна комісія)
 • Email: kpkhp@i.ua

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…