Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Грошима треба управляти, а не служити їм

Сенека Луций Анней, давньоримський філософпоетдержавний діяч і оратор

 

Якщо в Вас живуть одночасно й аналітик, і математик, і практик, і трохи авантюрист, – обирайте спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр

 

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

 

Передумови: наявність базової або повної загальної середньої освіти

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців.

 

Форма навчання: денна

 

Джерела фінансування для здобуття фахової передвищої освіти з даної спеціальностіза рахунок державного замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Топ-переваги навчання у фаховому коледжі за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 1. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за даною спеціальністю складена з урахуванням вимог ринку праці. 
 1. Навчання здобувачів освіти здійснюють висококваліфіковані педагогічні працівники коледжу, які постійно підвищують свій професійний рівень, є активними учасниками наукових семінарів, конференцій, тренінгів тощо. 
 1. Під час навчання здобувачі освіти мають можливість брати участь в міжнародних, всеукраїнських, міжколедживськіх студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, форумах та освітніх проєктах. 
 1. Здобувачі освіти навчаються у сучасних навчальних аудиторіях, які ї обладнанні мультимедійними засобами та лабораторіях, що оснащені технічними засобами та спеціалізованим програмним забезпеченням, дослідно-промисловими установками, промисловим обладнанням. До послуг здобувачів освіти – бібліотека, їдальня та буфет, спортивний комплекс, гуртожиток. 
 1. Практичне навчання передбачає практичні заняття, лабораторні роботи та проходження здобувачами освіти виробничої практики. Базами практики є сучасні установи, організації та підприємства Хмельниччини різних галузей діяльності та всіх форм власності.

 

Випускники коледжу продовжують навчання у філії Національного університету харчових технологій за скороченими програмами.

 

Чому це цікаво і актуально? 

Фінанси, банківська справа та страхування – це економічна спеціальність, яка має глибокі витоки та серйозні перспективи. І наразі дана спеціальність єдина, яка охоплює всі сфери економічного профілю, що готує фахівців для роботи у фінансовій, банківській сферах та сфері страхування враховуючи сучасні тенденції трансформації економіки в епоху глобалізації, діджиталізації та інформатизації суспільних явищ та процесів. 

Здобувачі освіти фахового коледжу отримують знання з теорії та практики фінансів, фінансових технологій, фінансового менеджменту, розробки інвестиційних стратегій на фінансовому ринку, банківського бізнесу, податкової і митної справи та страхування.

 

Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування це:

 • Цікава та престижна професія.
 • Високий статус в суспільстві та можливість реалізації своїх професійних якостей.
 • Широкі можливості працевлаштування та кар’єрного зростання.
 • Гідна оплата праці.

 

Основні риси потенційного фахівця в області фінансів, банківської справи та страхування – інтелект, креативність, відповідальність, уважність, вміння аналізувати та спілкуватися.

 

Сфера професійної діяльності 

Дана спеціальність досить багатогранна, завдяки чому грамотний фахівець з фінансів, банківської справи та страхування може побудувати кар’єру на підприємствах різних форм власності, в банках, фінансових установах, страхових компаніях та державній службі, а також працюючи «на себе».

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» здатні виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України (ДК 003:2010):

 • Відповідальних працівників банку (філіалу (філії) банку, інших фінансових установ).
 • Економіста з фінансової роботи.
 • Дилерів (біржові торговці за свій рахунок) та брокерів (посередники) із заставних та фінансових операцій.
 • Страхувальника.
 • Страхових агентів.
 • Експертів-консультантів із страхування.
 • Конторських (офісних) службовців (страхування).
 • Інших фахівців в галузі фінансів і торгівлі (професійна назва роботи: «Інспектор кредитний», «Інспектор обмінного пункту»).

 

Фінанси, банківська справа та страхування» – це престижна, сучасна спеціальність, володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце у професійній фінансовій, банківській чи страховій діяльності у будь-якому регіоні країни

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО НАШОЇ КОЛЕДЖАНСЬКОЇ РОДИНИ!

Хто в справах своїх не вміє бути гарним бухгалтером, той буде бродити як сліпий у пітьмі, навмання, і не минути йому великих збитків

Лука Пачіолі (1445-1517), італійський чернець, математик, засновник принципів сучасного бухгалтерського обліку «батько бухгалтерії»

 

Бухгалтер – найбільш затребуваних професій у сфері економіки і фінансів, нею займаються освічені, успішні люди, а облік – це не лише універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, уся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, але повністю розкривається перед втаємниченим.

Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Але тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії.

Професія бухгалтера існує з давніх-давен і буде існувати завжди, адже ефективність діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, юридичної̈ чи фізичної̈ особи залежить від організації̈ бухгалтерського, управлінського й податкового обліку. Облікові працівники, задовольняють інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечують можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі.

 

Якщо відчуваєш покликання бути економістом, що спеціалізується на питаннях обліку і оподаткування, то стань найкращим, обравши спеціальність «Облік і оподаткування»

 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр

 

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

 

Передумови: наявність базової або повної загальної середньої освіти

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців.

 

Форма навчання: денна

 

Джерела фінансування для здобуття фахової передвищої освіти з даної спеціальності: за рахунок державного замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб.

Переваги навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»:

 1. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за даною спеціальністю складена з урахуванням вимог ринку праці.

 

 1. Навчання здобувачів освіти здійснюють висококваліфіковані педагогічні працівники коледжу, які постійно підвищують свій професійний рівень, є активними учасниками наукових семінарів, конференцій, тренінгів тощо.

 

 1. Під час навчання здобувачі освіти мають можливість брати участь в міжнародних, всеукраїнських, міжколедживськіх студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, форумах та освітніх проєктах.

 

 1. Здобувачі освіти навчаються у сучасних навчальних аудиторіях та лабораторіях, які обладнанні мультимедійними засобами До послуг здобувачів освіти – бібліотека, їдальня та буфет, спортивний комплекс, гуртожиток.

 

 1. Практичне навчання передбачає практичні заняття, лабораторні роботи та проходження здобувачами освіти виробничої практики. Базами практики є сучасні установи, організації та підприємства Хмельниччини різних галузей діяльності та всіх форм власності.

 

Випускники коледжу продовжують навчання у філії Національного університету харчових технологій за скороченими програмами.

 

Основними перевагами професії є:

 • Мобільність – фахівці з обліку і оподаткування (бухгалтери) можуть працювати як наймані особи в офісі, так і на фрілансі та самостійно впливати на розмір своєї заробітної плати.
 • Перспективи кар'єрного росту: починаючи з найпростішої посади – помічника бухгалтера – можна вирости до головного бухгалтера великого підприємства, організації чи установи або фінансового директора.
 • Для фахівців цієї професії цінний досвід, а не вік, тому немає небезпеки залишитися без роботи, досягнувши пенсійного віку.
 • Потреба в кадрах завжди висока, як у великому місті, так і в невеликих населених пунктах.
 • Заробітна плата росте разом з досвідом і отриманням додаткових навичок (наприклад, володіння іноземною мовою).
 • Можливості додаткового заробітку (разові складання звітів для невеликих фірм).
 • Можливість здійснювати приватну практику.

 

Унікальність спеціальності «Облік і оподаткування» полягає в тому, що здобувачі фахової передвищої освіти отримають не тільки класичну економічну освіту, але й здобудуть додаткові ґрунтовні знання всіх тонкощів та нюансів, бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, податкового законодавства, аудиту, економічного аналізу. Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні – це універсальний економіст, який можете успішно претендувати на всі без виключення посади, де є вимога мати фахову передвищу економічну освіту.

 

Місцями працевлаштування випускників спеціальності 071 «Облік і оподаткування» можуть бути:

 • облікові, економічні, фінансові, виробничі та аналітичні підрозділи і служби підприємств, організацій та установ різних галузей діяльності та всіх форм власності;
 • органи державного управління та місцевого самоврядування;
 • органи Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України, установи соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та культури, недержавні та державні пенсійні фонди;
 • консалтингові та науково-дослідні установи;
 • приватні підприємства малого і середнього бізнесу;
 • фінансові, кредитні й страхові установи;
 • приватна практика.

 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні), та за будь-якими видами економічної діяльності. Випускники здатні виконувати професійну роботу за ДК 003-2010 за кваліфікаційними угрупуваннями:

 • 3433 – Бухгалтер
 • 3433 – Асистент бухгалтера-експерта
 • 3433 – Касир-експерт
 • 2 – Бухгалтер-експерт
 • 2 – Бухгалтер-ревізор
 • 2 – Аудитор
 • 4121 – Рахівник
 • 3439 – Ревізор
 • 3152 – Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань
 • 3429 – Ревізор комерційний
 • 4211 – Касир (на підприємстві, в установі, організації)
 • 4212 – Касир (в банку)

 

Запрошуємо на навчання!

Коледж допоможе тобі стати першокласним професіоналом!

051 Економіка

Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів.

Л. Пітер (1919-1990), канадський і американський педагог та літератор

 

Якщо ти самостійна і відповідальна молода людина, вмієш рахувати гроші та завтра плануєш стати акулою бізнесу – освіта за спеціальністю «Економіка» стане запорукою твого успіху!

 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр

 

Передумови: наявність базової або повної загальної середньої освіти

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців.

 

Форма навчання: денна

 

Джерела фінансування для здобуття фахової передвищої освіти з даної спеціальності: за рахунок державного замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Професія економіста має такі унікальні риси:

 • перспективність – можливість успішно почати власний бізнес;
 • універсальність – широкі можливості працевлаштування в будь-якій сфері, де потрібні економічні знання;
 • дохідність – високий рівень заробітної плати економістів-професіоналів.

 

Основна мета роботи економіста – правильно розставити пріоритети і цілі, щоб отримати максимальний прибуток при найменших витратах.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності 051 «Економіка»:

 • здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях;
 • здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами;
 • здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати;
 • розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави;
 • здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів;
 • здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів;
 • здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію;
 • здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення;
 • здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності;
 • здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

 

Переваги навчання за спеціальністю 051 «Економіка»:

 1. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за даною спеціальністю складена з урахуванням вимог ринку праці.
 • Педагогічні працівники, які забезпечують фахову підготовку, мають високий рівень кваліфікації, регулярно проходять стажування та підвищують свою кваліфікацію, беруть учать у професійних тренінгах, практикумах, конференціях, форумах, наукових семінарах.
 1. Індивідуальний підхід до здобувачів освіти, студентоцентроване навчання.
 • На платформі коледжу Moodle розміщені всі необхідні навчальні матеріали, є можливість дистанційного навчання та спілкування з педагогічними працівниками коледжу для отримання консультацій у зручному форматі.
 • Активно застосовуються інформаційно-комунікаційні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість використовувати ТЗН, що покращує запам’ятовування навчального матеріалу та дозволяє презентувати домашню і самостійну роботу здобувачів освіти під час обговорення на заняттях.
 • На заняттях педагогічні працівники використовують інноваційні методики навчання (ділові ігри, майстер-класи, кейс-методи, тренінги тощо).
 • Здобувачі освіти мають можливості розвивати творчий потенціал, брати участь у різноманітних творчих та предметних гуртках, виховних заходах, які організовуються у коледжі, конкурсах, спортивних змаганнях.
 1. Вивчення української та англійської мови за професійним спрямуванням.
 2. Практика на підприємствах різних форм властивості, фінансових установах, органах виконавчої служби та місцевого самоврядування, підрозділах державних служб.
 3. Випускники коледжу продовжують навчання у Національному університеті харчових технологій за скороченими програмами.

 

Місцями працевлаштування випускників спеціальності 051 «Економіка» можуть бути:

 • Економічні служби та відділи підприємств різних галузей та форм власності, фінансові установи, організації та компанії.
 • Департаменти (відділи) економіки обласних, районних, міських органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 • Підрозділи Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України.

 

Випускники здатні виконувати професійну роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України («Класифікатор професій ДК 003:2010)»:

 • економіст,
 • економіст-бухгалтер,
 • економіст-аналітик,
 • економіст-статистик,
 • економіст бізнес-процесів,
 • економіст з управління капіталом та інвестиціями,
 • економіст з праці та фахівець з HR,
 • економіст з планування і збуту в сфері виробництва та торгівлі,
 • менеджер проектів і стартапів,
 • консультант з економічних питань,
 • експерт з питань програмного забезпечення і систем підтримки прийняття рішень,
 • фахівець з зовнішньо-економічної діяльності,
 • економіст з ризик-менеджменту.

  

Запрошуємо до нас на навчання!

Page 11 of 14

Ми на карті

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Суворова, 2

 • Teл: +38 (03849) 7-47-72;
 • +380682764139 (приймальна комісія)
 • Email: kpkhp@i.ua

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…