Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Слух, тактильні відчуття, нюх, зір і смак – всі ці якості потрібні у хлібопеченні. Хліб завжди ніби розмовляє з нами, і лише, якщо ми повністю розкриємо себе для нього – і свій розум, і свої почуття – ми поступово почнемо розуміти тиху, але досить виразну і зрозумілу мову хліба.

Джеффрі Хамельман, американський пекар

 

Якщо Ви енергійна молода людина, любите навчатися, творчо розвиватися, креативити і працювати над собою, якщо Вам подобається випікати борошняні та кондитерські вироби і Ви мрієте вдосконалити свої практичні навики у цій сфері, то Вам варто вступати до нас на спеціальність «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» !

 

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 181 Харчові технології

Спеціалізація: Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр

 

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з харчових технологій

 

Передумови: наявність базової або повної загальної середньої освіти

 

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців.

 

Форма навчання: денна

 

Джерела фінансування для здобуття фахової передвищої освіти з даної спеціальностіза рахунок державного замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Чому це актуально? 

Харчова промисловість є однією із основних галузей виробничої сфери, яка складається з підгалузей, що виробляють сировину, напівфабрикати та готову продукцію.

Потужний розвиток харчових технологій вимагає молодих, освічених та практично підготовлених фахівців, здатних розв’язувати професійні завдання на сучасному харчовому виробництві.

Тому, в умовах формування сучасного ринку праці, в Україні потрібні професійно мобільні компетентні фахівці – техніки-технологи.

Тисячі підприємств, які працюють над вдосконаленням асортименту, покращенням якості продукції, працюють з новими видами сировини і обладнання і потребують для успішної роботи саме техніків-технологів – фахівців, які б змогли самостійно ухвалювати професійні рішення і розв’язувати практичні завдання на виробництві.

 

Фах технолога у сучасних умовах має ряд переваг: 

 • постійний попит та потреба у компетентних техніках-технологах на підприємствах різних форм власності, не дивлячись на високу конкуренцію на ринку праці;
 • затребуваність і конкурентоздатність, оскільки забезпечують функціонування виробничих процесів відповідно до вимог сучасних інновацій;
 • кар’єрне зростання – від майстра до головного технолога;
 • можливість заснування власного бізнесу.

 

Технологи спеціальності 181 Харчові технології ОП «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» зможуть у майбутньому: 

 • розробляти і впроваджувати прогресивні, економічно обґрунтовані ресурсозберігаючі технологічні процеси і режими виробництва продукції на харчових підприємствах;
 • забезпечувати контроль якості основної та додаткової сировини на виробництві, контроль якості готової продукції;
 • контролювати скорочення витрат, матеріалів, поліпшення якості продукції на харчовому підприємстві;
 • розробляти технологічну документацію, організовувати контроль усіх виробничих підрозділів підприємства;
 • керувати роботою з планування нових цехів і дільниць, їх спеціалізації, вміє освоїти нові види устаткування, нові сучасні технологічні процеси та впроваджувати нові види асортименту.

 

Чому варто навчатися саме у нас? 

Метою освітньої діяльності коледжу є ознайомити здобувачів з інноваційними виробничими технологіями у галузі хлібопечення, виробництва борошняних, кондитерських і макаронних виробів, вивчення нових підходів щодо забезпечення якості харчових продуктів відповідно до вимог світових стандартів, та здійснення практичної підготовки майбутніх техніків-технологів харчової промисловості на сучасних базах практик – провідних підприємствах західного регіону.

 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за даною спеціальністю складена з урахуванням вимог ринку праці та включає наступні розділи:

 • технології хліба та хлібобулочних виробів;
 • технології кондитерських виробів;
 • технології макаронних виробів;
  • технології харчоконцентратів.

 

Навчання здобувачів освіти здійснюють висококваліфіковані педагогічні працівники коледжу, які постійно підвищують свій професійний рівень, є активними учасниками наукових семінарів, конференцій, тренінгів тощо. 

Під час навчання здобувачі освіти мають можливість брати участь в міжнародних, всеукраїнських, міжколедживськіх студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, форумах та освітніх проєктах. 

Здобувачі освіти навчаються у сучасних навчальних аудиторіях та лабораторіях, які обладнанні мультимедійними засобами. До послуг здобувачів освіти – бібліотека, їдальня та буфет, спортивний комплекс, гуртожиток. 

Практичне навчання передбачає практичні заняття, лабораторні роботи та проходження здобувачами освіти виробничої практики. Базами практики є сучасні підприємства Хмельниччини та інших регіонів України різних форм власності.

Для проведення практичної підготовки розробляються та впроваджуються у навчальний процес нові механізми співпраці з галузевими підприємствами, налагоджуються стосунки з роботодавцями. 

Випускники коледжу продовжують навчання у філії Національного університету харчових технологій за скороченими програмами.

 

Де і ким можуть працювати випускники? 

Наші випускники – це працівники потужних зернових терміналів, що експортують зерно у різні країни світу, хлібних інспекцій, комбінатів хлібопродуктів, хлібопекарських, макаронних, кондитерських та харчоконцентратних підприємств різних форм власності, виробничо-технологічних лабораторій, а також власники бізнесу з виробництва хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів.

 

Після закінчення навчання випускники здатні виконувати професійну роботу за ДК 003:2010 за кваліфікаційними угрупуваннями:

 • 1222 Майстер виробництва:
 • Майстер виробничої дільниці;
 • Майстер цеху;
 • 2 Хімік-аналітик;
 • 3340 Майстер виробничого навчання;
 • 3550 Технік-технолог;
 • 1 Контролер харчової продукції. 

Запрошуємо на навчання!

Коледж допоможе тобі стати першокласним професіоналом!

 

 

 

Кухня – це мистецтво, це мова, за допомогою якої можна виразити гармонію, щастя, красу, поезію, складність, магію, гумор, провокацію, культуру.

Ферран Адрія, іспанський шеф-повар

 

Якщо Ви хочете у майбутньому стати у висококваліфікованим та успішним фахівцем у галузі ресторанного бізнесу, досконало оволодіти професійними секретами кулінарної майстерності приготування кулінарних, кондитерських виробів, страв та напоїв, то Вам варто вступати до нас на спеціальність «Виробництво харчової продукції»!

 

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 181 Харчові технології

Спеціалізація: Виробництво харчової продукції

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр

 

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з харчових технологій

 

Передумови: наявність базової або повної загальної середньої освіти

 

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 5 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 5 місяців.

 

Форма навчання: денна

 

Джерела фінансування для здобуття фахової передвищої освіти з даної спеціальностіза рахунок державного замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Чому це актуально? 

Є у світі професії, які актуальні завжди, однією з яких є технік-технолог з технології харчування. Сьогодні ця професія найбільш затребувана на ринку праці, адже харчування – невід’ємна частина нашого життя, необхідна, як повітря, що приносить море задоволень, робить нас працездатними, здоровими і щасливими.

Цій сфері завжди приділяється найпильніша увага, а фахівці в галузі організації харчування і виробництва харчових продуктів завжди мали і матимуть високий соціальний статус. Техніки-технологи планують і моделюють весь технологічний процес виробництва харчової продукції та вирішують виробничі завдання і ситуації, що виникають в ході управління цим процесом, а також впроваджують інновації в виробництво ресторанної продукції.

 

Технік-технолог з технології харчування це:

 • творець прекрасного, смачного, привабливого;
 • винахідник, який все життя перебуває в пошуку;
 • художник, адже готова страва це завжди унікальний натюрморт. 

Тому, в умовах формування сучасного ринку праці, в Україні потрібні професійно мобільні, компетентні фахівці – техніки-технологи.

 

Основними перевагами професії технік-технолог є: 

 • професія є однією з найдавніших в світі і буде актуальною завжди;
 • високий попит на спеціалістів та престижність;
 • кар’єрне зростання;
 • вміння правильно і смачно готувати;
 • ніколи не бути голодними, адже частина роботи пов’язана зі зняттям проб;
 • елементи творчості дозволяють успішно самореалізуватися;
 • відсутні вимоги щодо бажаного віку, статі при прийомі на роботу
 • можливість заснування власного бізнесу.

 

Технологи спеціальності 181 Харчові технології ОП «Виробництво харчової продукції» зможуть у майбутньому: 

 • здійснювати контроль дотримання послідовності та якості операцій, що складають процес приготування продуктів;
 • розробляти та вдосконалювати наявні процеси виробництва;
 • контролювати ефективність організації праці;
 • вирішувати виникаючі технологічні і виробничі проблеми;
 • забезпечувати високу якість продуктів харчування для збереження здоров'я людей.

 

Чому варто навчатися саме у нас? 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за даною спеціальністю складена з урахуванням вимог ринку праці.

Навчання здобувачів освіти здійснюють висококваліфіковані педагогічні працівники коледжу, які постійно підвищують свій професійний рівень, є активними учасниками наукових семінарів, конференцій, тренінгів тощо. 

Під час навчання здобувачі освіти мають можливість брати участь в міжнародних, всеукраїнських, міжколедживськіх студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, форумах та освітніх проєктах. 

Здобувачі освіти навчаються у сучасних навчальних спеціалізованих кабінетах та лабораторіях: лабораторія з технології виробництва кулінарної продукції, навчальна лабораторія – бар з обслуговування.

 

До послуг здобувачів освіти – бібліотека, їдальня та буфет, спортивний комплекс, гуртожиток.

 

Практичне навчання передбачає практичні заняття, лабораторні роботи та проходження здобувачами освіти різних видів практики. Для проведення практичної підготовки розробляються та впроваджуються у навчальний процес нові механізми співпраці з галузевими підприємствами, налагоджуються стосунки з роботодавцями.

 

Базами практики є сучасні підприємства Хмельниччини та інших регіонів України різних форм власності. Здобувачі освіти також можуть проходити практику за кордоном, а саме в готельно-ресторанних комплексах Болгарії.

 

Випускники коледжу продовжують навчання у філії Національного університету харчових технологій за скороченими програмами.

 

Де і ким можуть працювати випускники? 

Наші випускники техніки-технологи – це фахівці у галузі ресторанного господарства із технології приготування кулінарних, кондитерських виробів, страв та напоїв, сервірування столів, які мають навички та вміння готувати якісні страви, гарно їх оформляти, подавати, сервірувати столи відповідно до свята, замовлень відвідувачів, а також здатні проявляти максимум фантазії, творчості при підході до справи, впливати на настрій гостей, демонструючи культуру обслуговування.

Після закінчення навчання випускники здатні виконувати професійну роботу за ДК 003:2010 за кваліфікаційними угрупуваннями:

 • 3570 Технік-технолог з технології харчування
 • 5122 Кухар
 • 5122 Виробник харчових напівфабрикатів
 • 5122 Кухар дитячого харчування
 • 5122 Офіціант
 • 5122 Метрдотель

 

 Запрошуємо на навчання!

Коледж допоможе тобі стати першокласним професіоналом!

 

 

Менеджмент – це мистецтво досягнення цілей в умовах обмеженості ресурсів.

Террі Олександр Гібсон, консультант, автор книг і статей з менеджменту.

 

Якщо ти є лідером, енергійним і комунікабельним, маєш організаторські здібності, то обирай спеціальність «Менеджмент», освітню програму «Логістика»

 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент», освітня програма «Логістика»

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з менеджменту

 

Передумови: наявність базової або повної загальної середньої освіти

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців.

 

Форма навчання: денна

 

Джерела фінансування для здобуття фахової передвищої освіти з даної спеціальності: за рахунок державного замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Чому це актуально? 

Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей – логістика. 

Логістика – молода наука, яка стрімко розвивається в усьому світі. Логістика вивчає теорію і практику управління матеріальними та відповідними інформаційними потоками в комплексі питань, пов`язаних з процесами руху у таких функціональних сферах як поставка від вихідних постачальників до підприємств-виробників, переміщення власне на підприємствах виробників, а також збут підприємств-виробників через дистрибуційні канали відповідно до потреб кінцевих споживачів. 

Менеджери-логісти – це економісти, управлінці, постачальники, їхня діяльність вимагає чималого досвіду роботи не тільки в сфері організації закупівлі, транспортування, складської діяльності і збуту продукції, а і при управлінні персоналом. Також вони повинні володіти серйозною математичною підготовкою, для того, щоб розробити оптимальні схеми доставки і складування товарів. Крім того, логісту необхідно мати уявлення про ту галузь матеріального виробництва, яку обслуговує його фірма чи підприємство.

 

Професійні логісти – це сучасні фахівці, які потрібні у більшості сфер господарювання, зокрема, вони:

 • координують, оптимізують та обґрунтовують управлінські рішення щодо наскрізного управління товарним рухом з метою мінімізації загальних витрат;
 • забезпечують поєднання основних функцій логістики (вантажопереробка, складування, упаковка, транспортування, розподіл, управління закупками, замовленнями, запасами тощо) в єдиний бізнес-процес;
 • координують і оптимізують логістичні ланцюжки (ланцюги поставок, дистрибуції, внутрішньовиробничі тощо);
 • знаходять компроміси з логістичними партнерами та організовують їх взаємодію;
 • забезпечують високий рівень сервісу логістичного обслуговування споживачів,
 • активно використовують сучасні інформаційні технології (електронний бізнес, електронна комерція, управління у реальному режимі часу тощо).
 • організовують національні та міжнародні перевезення відповідно до вимог міжнародної̈ логістики;
 • розробляють маршрути та забезпечують митне оформлення вантажів;
 • організовують ефективну систему матеріального постачання та управління закупівлями, а також опрацювання замовлень і логістичне обслуговування споживачів.

 

Переваги навчання за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» у фаховому коледжі:

 1. Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих менеджерів-логістів, здатних працювати в сучасному середовищі турбулентних змін та тотальної діджиталазації, оптимально організовувати логістичні процеси та операції, успішно конкурувати на ринку праці.
 2. Навчання здобувачів освіти здійснюють висококваліфіковані педагогічні працівники, які регулярно проходять стажування та підвищують свою кваліфікацію, беруть учать у професійних тренінгах, практикумах, конференціях, форумах, наукових семінарах.
 3. Теоретичні знання щодо логістики здобувачі освіти мають можливість закріпити за допомогою практичного навчання, яке передбачає практичні заняття, лабораторні роботи та виробничу практику.
 4. Використовувані практико-орієнтовані технології навчання, поєднання класичної бізнес-освіти та онлайн-технологій дають можливість здобувачам індивідуалізувати процес навчання. Дисципліни, що входять до програми професійного спрямування викладаються з використанням інтерактивних форм та інноваційних методик навчання (тренінги, групові дискусії, розв’язання ситуаційних завдань, кейс-методи, тощо).
 5. Під час навчання здобувачі освіти мають можливість брати участь в міжнародних, всеукраїнських, міжколедживськіх студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, форумах та освітніх проєктах.
 6. Здобувачі освіти мають можливість розвивати свій творчий потенціал у різноманітних творчих та предметних гуртках, брати участь у виховних, спортивних заходах, які організовуються у коледжі та поза його межами.
 7. Навчання здійснюється сучасних навчальних аудиторіях та лабораторіях, які обладнанні мультимедійними засобами. На заняттях є можливість використовувати ТЗН, що покращує запам’ятовування навчального матеріалу та дозволяє презентувати домашню і самостійну роботу здобувачів освіти під час обговорення на заняттях.
 8. До послуг здобувачів освіти бібліотека, їдальня та буфет, спортивний комплекс, гуртожиток.

 

У процесі навчання здобувачі освіти: 

 • вивчають навчальні дисципліни, які формують фахові компетентності та вміння щодо принципів побудови логістичних систем мікро-, мезо- та макрорівнів, проектування та оптимізації логістичних процесів підприємств та організацій, їх інформаційного та фінансового забезпечення, митного оформлення експортно-імпортних операцій, реалізації логістичних проектів та надання якісного логістичного сервісу.
 • отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з виробничої, транспортної та складської логістики, організації закупівель сировини та матеріалів і дистрибуції готових товарів, використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем та інформаційних технологій в логістиці та управлінні ланцюгами постачання.

 

ДЕ І КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ПРОФЕСІЙНІ ЛОГІСТИ? 

 • менеджерами відділів (служб) логістики підприємств, організацій та установ різних галузей економіки; 
 • фахівцями в компаніях, які професійно займаються логістикою та наданням логістичних послуг (в транспортно-експедиційних компаніях, на складських комплексах і митних терміналах, в транспортно-логістичних та дистрибутивних центрах тощо);
 • консультантами та експертами в компаніях, які займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом (оформлення документації та інформаційне супроводження; надання митно-ліцензійних послуг; проєктування логістичних ланцюгів; проєктування логістичної системи підприємства; підвищення кваліфікації логістичного персоналу; впровадження інформаційних технологій для управління матеріальними потоками тощо).

 

Запрошуємо на навчання!

Коледж допоможе тобі стати першокласним професіоналом!

Page 10 of 14

Ми на карті

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Суворова, 2

 • Teл: +38 (03849) 7-47-72;
 • +380682764139 (приймальна комісія)
 • Email: kpkhp@i.ua

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…