Print this page

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Грошима треба управляти, а не служити їм

Сенека Луций Анней, давньоримський філософпоетдержавний діяч і оратор

 

Якщо в Вас живуть одночасно й аналітик, і математик, і практик, і трохи авантюрист, – обирайте спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр

 

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

 

Передумови: наявність базової або повної загальної середньої освіти

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців.

 

Форма навчання: денна

 

Джерела фінансування для здобуття фахової передвищої освіти з даної спеціальностіза рахунок державного замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Топ-переваги навчання у фаховому коледжі за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 1. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за даною спеціальністю складена з урахуванням вимог ринку праці. 
 1. Навчання здобувачів освіти здійснюють висококваліфіковані педагогічні працівники коледжу, які постійно підвищують свій професійний рівень, є активними учасниками наукових семінарів, конференцій, тренінгів тощо. 
 1. Під час навчання здобувачі освіти мають можливість брати участь в міжнародних, всеукраїнських, міжколедживськіх студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, форумах та освітніх проєктах. 
 1. Здобувачі освіти навчаються у сучасних навчальних аудиторіях, які ї обладнанні мультимедійними засобами та лабораторіях, що оснащені технічними засобами та спеціалізованим програмним забезпеченням, дослідно-промисловими установками, промисловим обладнанням. До послуг здобувачів освіти – бібліотека, їдальня та буфет, спортивний комплекс, гуртожиток. 
 1. Практичне навчання передбачає практичні заняття, лабораторні роботи та проходження здобувачами освіти виробничої практики. Базами практики є сучасні установи, організації та підприємства Хмельниччини різних галузей діяльності та всіх форм власності.

 

Випускники коледжу продовжують навчання у філії Національного університету харчових технологій за скороченими програмами.

 

Чому це цікаво і актуально? 

Фінанси, банківська справа та страхування – це економічна спеціальність, яка має глибокі витоки та серйозні перспективи. І наразі дана спеціальність єдина, яка охоплює всі сфери економічного профілю, що готує фахівців для роботи у фінансовій, банківській сферах та сфері страхування враховуючи сучасні тенденції трансформації економіки в епоху глобалізації, діджиталізації та інформатизації суспільних явищ та процесів. 

Здобувачі освіти фахового коледжу отримують знання з теорії та практики фінансів, фінансових технологій, фінансового менеджменту, розробки інвестиційних стратегій на фінансовому ринку, банківського бізнесу, податкової і митної справи та страхування.

 

Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування це:

 • Цікава та престижна професія.
 • Високий статус в суспільстві та можливість реалізації своїх професійних якостей.
 • Широкі можливості працевлаштування та кар’єрного зростання.
 • Гідна оплата праці.

 

Основні риси потенційного фахівця в області фінансів, банківської справи та страхування – інтелект, креативність, відповідальність, уважність, вміння аналізувати та спілкуватися.

 

Сфера професійної діяльності 

Дана спеціальність досить багатогранна, завдяки чому грамотний фахівець з фінансів, банківської справи та страхування може побудувати кар’єру на підприємствах різних форм власності, в банках, фінансових установах, страхових компаніях та державній службі, а також працюючи «на себе».

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» здатні виконувати роботу в розрізі професійних груп та професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України (ДК 003:2010):

 • Відповідальних працівників банку (філіалу (філії) банку, інших фінансових установ).
 • Економіста з фінансової роботи.
 • Дилерів (біржові торговці за свій рахунок) та брокерів (посередники) із заставних та фінансових операцій.
 • Страхувальника.
 • Страхових агентів.
 • Експертів-консультантів із страхування.
 • Конторських (офісних) службовців (страхування).
 • Інших фахівців в галузі фінансів і торгівлі (професійна назва роботи: «Інспектор кредитний», «Інспектор обмінного пункту»).

 

Фінанси, банківська справа та страхування» – це престижна, сучасна спеціальність, володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце у професійній фінансовій, банківській чи страховій діяльності у будь-якому регіоні країни

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО НАШОЇ КОЛЕДЖАНСЬКОЇ РОДИНИ!

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…