Print this page

181 Харчові технології, cпеціалізація Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів

Слух, тактильні відчуття, нюх, зір і смак – всі ці якості потрібні у хлібопеченні. Хліб завжди ніби розмовляє з нами, і лише, якщо ми повністю розкриємо себе для нього – і свій розум, і свої почуття – ми поступово почнемо розуміти тиху, але досить виразну і зрозумілу мову хліба.

Джеффрі Хамельман, американський пекар

 

Якщо Ви енергійна молода людина, любите навчатися, творчо розвиватися, креативити і працювати над собою, якщо Вам подобається випікати борошняні та кондитерські вироби і Ви мрієте вдосконалити свої практичні навики у цій сфері, то Вам варто вступати до нас на спеціальність «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» !

 

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 181 Харчові технології

Спеціалізація: Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр

 

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з харчових технологій

 

Передумови: наявність базової або повної загальної середньої освіти

 

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців.

 

Форма навчання: денна

 

Джерела фінансування для здобуття фахової передвищої освіти з даної спеціальностіза рахунок державного замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Чому це актуально? 

Харчова промисловість є однією із основних галузей виробничої сфери, яка складається з підгалузей, що виробляють сировину, напівфабрикати та готову продукцію.

Потужний розвиток харчових технологій вимагає молодих, освічених та практично підготовлених фахівців, здатних розв’язувати професійні завдання на сучасному харчовому виробництві.

Тому, в умовах формування сучасного ринку праці, в Україні потрібні професійно мобільні компетентні фахівці – техніки-технологи.

Тисячі підприємств, які працюють над вдосконаленням асортименту, покращенням якості продукції, працюють з новими видами сировини і обладнання і потребують для успішної роботи саме техніків-технологів – фахівців, які б змогли самостійно ухвалювати професійні рішення і розв’язувати практичні завдання на виробництві.

 

Фах технолога у сучасних умовах має ряд переваг: 

 • постійний попит та потреба у компетентних техніках-технологах на підприємствах різних форм власності, не дивлячись на високу конкуренцію на ринку праці;
 • затребуваність і конкурентоздатність, оскільки забезпечують функціонування виробничих процесів відповідно до вимог сучасних інновацій;
 • кар’єрне зростання – від майстра до головного технолога;
 • можливість заснування власного бізнесу.

 

Технологи спеціальності 181 Харчові технології ОП «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» зможуть у майбутньому: 

 • розробляти і впроваджувати прогресивні, економічно обґрунтовані ресурсозберігаючі технологічні процеси і режими виробництва продукції на харчових підприємствах;
 • забезпечувати контроль якості основної та додаткової сировини на виробництві, контроль якості готової продукції;
 • контролювати скорочення витрат, матеріалів, поліпшення якості продукції на харчовому підприємстві;
 • розробляти технологічну документацію, організовувати контроль усіх виробничих підрозділів підприємства;
 • керувати роботою з планування нових цехів і дільниць, їх спеціалізації, вміє освоїти нові види устаткування, нові сучасні технологічні процеси та впроваджувати нові види асортименту.

 

Чому варто навчатися саме у нас? 

Метою освітньої діяльності коледжу є ознайомити здобувачів з інноваційними виробничими технологіями у галузі хлібопечення, виробництва борошняних, кондитерських і макаронних виробів, вивчення нових підходів щодо забезпечення якості харчових продуктів відповідно до вимог світових стандартів, та здійснення практичної підготовки майбутніх техніків-технологів харчової промисловості на сучасних базах практик – провідних підприємствах західного регіону.

 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за даною спеціальністю складена з урахуванням вимог ринку праці та включає наступні розділи:

 • технології хліба та хлібобулочних виробів;
 • технології кондитерських виробів;
 • технології макаронних виробів;
  • технології харчоконцентратів.

 

Навчання здобувачів освіти здійснюють висококваліфіковані педагогічні працівники коледжу, які постійно підвищують свій професійний рівень, є активними учасниками наукових семінарів, конференцій, тренінгів тощо. 

Під час навчання здобувачі освіти мають можливість брати участь в міжнародних, всеукраїнських, міжколедживськіх студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, форумах та освітніх проєктах. 

Здобувачі освіти навчаються у сучасних навчальних аудиторіях та лабораторіях, які обладнанні мультимедійними засобами. До послуг здобувачів освіти – бібліотека, їдальня та буфет, спортивний комплекс, гуртожиток. 

Практичне навчання передбачає практичні заняття, лабораторні роботи та проходження здобувачами освіти виробничої практики. Базами практики є сучасні підприємства Хмельниччини та інших регіонів України різних форм власності.

Для проведення практичної підготовки розробляються та впроваджуються у навчальний процес нові механізми співпраці з галузевими підприємствами, налагоджуються стосунки з роботодавцями. 

Випускники коледжу продовжують навчання у філії Національного університету харчових технологій за скороченими програмами.

 

Де і ким можуть працювати випускники? 

Наші випускники – це працівники потужних зернових терміналів, що експортують зерно у різні країни світу, хлібних інспекцій, комбінатів хлібопродуктів, хлібопекарських, макаронних, кондитерських та харчоконцентратних підприємств різних форм власності, виробничо-технологічних лабораторій, а також власники бізнесу з виробництва хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів.

 

Після закінчення навчання випускники здатні виконувати професійну роботу за ДК 003:2010 за кваліфікаційними угрупуваннями:

 • 1222 Майстер виробництва:
 • Майстер виробничої дільниці;
 • Майстер цеху;
 • 2 Хімік-аналітик;
 • 3340 Майстер виробничого навчання;
 • 3550 Технік-технолог;
 • 1 Контролер харчової продукції. 

Запрошуємо на навчання!

Коледж допоможе тобі стати першокласним професіоналом!

 

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…