Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Циклова комісія філологічних дисциплін

Історія циклової комісії філологічних дисциплін

Мова – не просто інструмент, а простір,

у якому ми живемо (Д.Данеш).

У сучасному світі активно поглиблюються процеси міжнаціональної інтеграції, що зумовлюють потребу суспільства у висококваліфікованих спеціалістах, які досконало  володіють як рідною мовою, так і багатьма іноземними мовами та здатні спілкуватися на міжнародному рівні. Досконале знання  мов - це ключ до успіху в сучасному світі, де комунікація набуває все більшого значення. Молодь повинна вміло орієнтуватися в сучасному мовному інформаційному просторі. У цьому є майбутнє нашої країни.

Циклову комісію філологічних дисциплін  створено у 1962 році. За час існування комісії у ній працювали талановиті педагоги: Горбановська В.Д.,Зелінська С.В., Руденко В.Д., Філіманчук Л.В.,Гаман Л.В., Фіш С.Л., Рейхтер М.Є.,Чаплинська В.Г., Грінберг Р.А., Лучинська В.Д., Піскорська Л.І., Стрільчук М.В., Учителева Л.І., Вержиковська О.Б., Новак С.В., Прокопенко Л.П.

Очолювали комісію у різні роки висококваліфіковані викладачі: Стрільчук М.В. (1981-1998), Новак С.В. (1998-2002), Кунділовська Н.І. (2002-2007), Загоруйко І.І.(2007-2008), Грібова Т.В.(2008-2017), Дмитренко О.В. (2017-2018). З 2018 року комісія філологічних дисциплін перебуває під керівництвом Грібової Т.В.

 На сьогодні у складі комісії працює 8 викладачів, які забезпечують викладання предметів та дисциплін філологічного циклу: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

Професіоналізм та креативність викладацького складу комісії,  наявність належного методичного забезпечення дозволяє якісно реалізувати навчальний процес  відповідно до вимог сучасної філологічної освіти.  Викладачі комісії у своїй роботі використовують новітні підручники, сучасні  навчальні матеріали  та  Інтернет-ресурси, систематично розробляють та вдосконалюють методичні рекомендації  з навчальних дисциплін та предметів, створюють мультимедіа-презентації, електронні проекти та тести.

 Викладачі комісії  беруть активну участь у  підготовці студентської молоді  до  міських, обласних та всеукраїнських конкурсів і олімпіад з англійської мови, німецької мови, української мови та літератури (олімпіади з іноземних мов, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, конкурсів до Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови,), а також культурно-просвітницьких заходів та акцій міста.

Пріоритетними напрямками роботи викладачів комісії філологічних дисциплін є:

  • забезпечення якісної підготовки студентів, що передбачає розвиток особистості молодої сучасної людини, її нахилів, інтересів, здібностей, створення умов для самовизначення, самореалізації;
  • розвиток різноманітних видів компетентностей: мовної (лінгвістичної), мовленнєвої, дискурсивно-стратегічної, соціолінгвістичної, соціокультурної, агальнонавчальної;
  • розробка сучасних педагогічних технологій особистісно орієнтованого навчання та їх впровадження у навчально-виховний процес;
  • виховання етнонаціональних, патріотичних, загальнолюдських, особистісних якостей у громадян-патріотів України на основі педагогік толерантності, миру, діалогу культур, особистісно орієнтованої освіти, сучасних методик.

 

КУНДІЛОВСЬКА

Наталія Іванівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Викладач працює в коледжі з 1993 року.

Освіта:

1989 рік – Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет за спеціальністю «романо-германські мови та література», кваліфікація філолога, викладача німецької мови та літератури.

2002-2007 – очолювала циклову комісію.

2007-2016 – обіймала посаду методиста коледжу.

2008 рік - Відзначена грамотою Міністерства освіти і науки України за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі для вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів, що проводився в 2007-2008 роках представництвом "Пірсон Ед'юкейшен" (Лонгман) за сприяння Міністерства освіти і науки та інформаційної підтримки журналу "Іноземні мови в навчальних закладах" видавництва "Педагогічна преса".

У цьому самому році була запрошена до співпраці у галузі обміну фахівцями освітнім центром Берліну при Міжнародній Спілці вільних виконавців молодіжної, соціальної та освітньої роботи в Німеччині.

2015 рік – разом зі студентами коледжу брала участь у міжнародному молодіжному проекті «Польсько-українська молодіжна академія самоврядування 2015», який отримав грант від Міністерства Народної Освіти в рамках польсько-української молодіжної співпраці і проходив у Тихове (гмина) Бялогардського повіту з 18 по 25 серпня.

Основними цілями проекту було поглиблення розуміння адміністративної реформи на підставі польського досвіду, інтеграція молодих людей з Польщі та України, їх участь у соціальному, культурному та політичному житті.

 2016 рік – сертифікат про завершення курсу навчання у «Європейській школі програмістів» (м. Кам’янець-Подільський)

 Викладає дисципліну «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська і німецька мови), предмет «Іноземна мова» (англійська і німецька мови)

 

ЗАГОРУЙКО

Ірина Іванівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Викладач працює в коледжі з 1997 року.

Освіта:

1993 рік – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Українська мова і література та іноземна мова», кваліфікація вчителя української мови і літератури та англійської мови.

1996 рік – склала кандидатські іспити з дисциплін «Іноземна мова (англійська)» та «Філософія» (Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, посвідчення № 163).

1997 рік – стажування на літніх курсах «Вивчення новітніх методик та практики TESOL», що проводились викладачами університетів США (Східноукраїнський державний університет).

2007 рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

2016 рік – пройшла курс навчання в «Європейській школі програмістів» (м. Кам’янець-Подільський, сертифікат № 0034).

2013, 2016 роки – нагороджена грамотами Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області за підготовку призерів обласних олімпіад з англійської мови.

Викладач працює над проблемою ігрового моделювання професійної діяльності як засобу створення ситуацій успіху на уроках іноземної мови. Успішно впроваджує креативні освітні технології, що спрямовані на інтелектуальне та духовне вдосконалення особистості, створює сучасні дієві засоби та методичні прийоми навчання, а також нестандартні форми проведення уроків англійської мови для пробудження творчого потенціалу студентів та активізації їх пізнавальної діяльності.

Викладає предмет «Іноземна мова» та дисципліну «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

 

КОВАЛЬ

Тетяна Анатоліївна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Працює у коледжі з 2002 року

Освіта:

1992 рік – Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім.В.П.Затонського за спеціальністю «Українська мова і література», кваліфікація вчитель української мови і літератури

2005 рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач української мови і літератури

 Працює над проблемою «Вітагенні технології навчання». Використовує інновації сучасної педагогічної науки. Є організатором та керівником танцювального колективу «Феєрія денс». У 2017 році її вихованці посіли призові місця в фестивалі «Агроуніфест».

  Викладає предмети: «Українська мова», «Українська література», дисципліну «Українська мова (за професійним спрямування)».

 

 

 

 

 

 

 

ГРІБОВА

Тетяна Валентинівна

спеціаліст вищої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Працює у коледжі з 2002 року

Освіта:

2000 рік – Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, російська та німецька мови і література», кваліфікація вчитель російської та німецької мов і зарубіжної літератури

2002 рік – магістратура Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Російська мова та зарубіжна література», кваліфікація викладач російської мови та літератури

2008-2017 рр. – голова циклової комісії філологічних дисциплін Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ

Працює над проблемою виховання творчої особистості студента, розвитку його естетичних смаків та уподобань. Майстерно впроваджує у навчальний процес інтерактивні методи, формуючи комунікативні здібності у студентів, створює необхідні умови для повної самореалізації і всебічного розвитку особистості, вдосконалення її творчих нахилів, демократизації взаємин у колективі.

Викладає предмет «Зарубіжна література» та дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

 

 

 

 

 

МИСІВ

Олена Юріївна

спеціаліст першої категорії

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Викладач працює у коледжі з 2003 року. 

Освіта: 

2003рік - Кам’янець-Подільський університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька).»

2005 рік - закінчила магістратуру Кам’янець - Подільського  державного університету за спеціальністю «Мова і література(англійська)».

З вересня 2017 року навчається в магістратурі Кам’янець - Подільського державного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

У своїй роботі викладач застосовує нестандартні форми проведення уроку (урок-рольова гра,  урок-подорож,­­ урок-репортаж), що сприяє формуванню інтересу до мови, позитивному відношенню студентів до її вивчення, дає можливість більш цілеспрямовано здійснювати індивідуальний підхід у навчанні.

Студенти Олени Юріївни є переможцями міських та обласних олімпіад.

Викладає  предмети: «Українська мова», «Іноземна мова», дисципліни: «Іноземна мова(за професійним спрямуванням)», «Українська мова(за професійним спрямуванням)».

 

 

 

ЖУКОВСЬКА

Оксана Анатоліївна

спеціаліст першої категорії

  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Викладач працює в навчальному закладі з 2004 року.

Освіта:

2003 рік - Кам'янець-Подільський державний університет

за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська, англійська)», кваліфікація вчитель російської та англійської мов і зарубіжної літератури.

2005 рік – магістратура Кам’янець-Подільського державного  університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови і зарубіжної літератури.

Успішно працює над проблемами впровадження інтерактивних технологій навчання, здійснює творчий підхід до викладання дисципліни, цікавиться питаннями інноваційного оцінювання знань з іноземної мови.

Жуковська О.А. – творча та креативна, організатор різноманітних успішних мистецьких проектів.

Викладає предмети: «Англійська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», дисципліну «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».

 

 

 

ЗАЛЕВСЬКА

Наталя Сергіївна

спеціаліст першої категорії

 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Викладач працює у коледжі з 2008року

Освіта:

2006 рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація – вчитель англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.

2007 рік – Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови і зарубіжної літератури.

На даний час навчається на факультеті української філології та журналістики в магістратурі Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Неодноразово брала участь у регіональних семінарах ПП «Перші Київські Курси Іноземних Мов». Була учасницею дистанційного навчання, що проводилося в рамках проекту «Центр Польсько-Української співпраці в Красніку» у 2010 році. Працює над проблемою використання інформаційно-комунікативних технологій у викладанні філологічних дисциплін.

Викладає предмети: «Іноземна мова», «Українська мова», «Українська література», дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням), «Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Суворова, 2

НАШІ ВИПУСКНИКИ

Top
Скачать шаблон Joomla с JooMix.org
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…