Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Циклова комісія економічних дисциплін

Історія циклової комісії економічних дисциплін

Циклова комісія економічних дисциплін має майже ту ж тривалість, що і історія коледжу і нараховує більше 55 років.

Історія циклової комісії є невід’ємною частиною історії коледжу, частиною життя її творців і спадкоємців. Історія завдовжки в життя, життя – як мить славної історії.

Сам час здійснював її назву, і вона у певні періоди іменувалася по різному:

  • в 1961 році – предметна комісія облікових дисциплін;
  • в 1973 році – предметна комісія соціально-економічних дисциплін та предметна комісія облікових дисциплін;
  • в 1974 році – циклова комісія економічних дисциплін та циклова комісія облікових дисциплін;
  • з 2009 року дві комісії (економічних та облікових дисциплін) було об’єднано в одну – циклова комісія економічних дисциплін.

За час існування комісії в ній працювало багато досвідчених викладачів: Рєзник Ю.М., Герцкіс Ш.Г., Гельбурд М.С., Городницький Л.С., Грановська Р.А., Грановська Е.Я., Гринберг Г.С., Гершгорен М.І., Архіпов Л.С., Латишева Л.В., Купчик А.Б., Дарманська Г.О., Гольтман Л.М., Стеба Г.А., Ермантраут Г.І., Жук Г.М., Майзель Р.М., Зеліско І.А., Суліна А.О., Кучер Л.П., Коцюба І.В., Хребтовська В.С., Бурейко К.М., Волошина Ф.С., Сидорюк Г.І., та інші.

У різні роки циклову комісію очолювали висококваліфіковані викладачі: Гельбурд Марк Соломонович, Герцкіс Шмиль Гершкович, Ермантраут Галина Іванівна, Суліна Антоніна Олексіївна, Волошина Феодосія Семенівна, Хребтовська Вікторія Семенівна, Караваєва Світлана Миколаївна.

З 2017 року циклову комісію економічних дисциплін очолює к.е.н. Фурман Діана Григорівна.

З 2018 року циклову комісію економічних дисциплін очолює Караваєва Світлана Миколаївна.

На сьогодні у складі комісії працює 8 викладачів: 1 – кандидат економічних наук, 3 -  викладачів – методистів, 2 – викладачів вищої категорії.

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів.

Діяльність циклової комісії ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними економічними знаннями та вміннями та орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання.

Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії є досвід практичної діяльності її викладачів, новизна використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання, формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки молодших спеціалістів. 

З метою активізації розумової діяльності студентів викладачі циклової комісії економічних дисциплін використовують різні форми та методи проведення занять і контролю знань. Вони володіють сучасними методиками навчання, їм притаманні професіоналізм, ініціатива, творчість та організаторські здібності. Викладачі досягають ефективності роботи за допомогою інтерактивних та інноваційних освітніх методів і технологій, які активно використовують у професійному середовищі.

Методична робота викладачів циклової комісії спрямована на: вдосконалення підготовки молодших спеціалістів згідно вимог освітньо-професійних програм.

Комісія економічних дисциплін живе цікавим і насиченим життям: студенти відвідують гуртки: «Юний бухгалтер», «Фінансист», «Економіст», «Ревізор», є учасниками Брейн-рингів і КВК, мають змогу зустрітися із фахівцями і більше дізнатись про майбутню професію, відвідують творчо-мистецькі і спортивні секції, бути учасниками економічних форумів та турнірів, створювати бізнес-плани та втілювати свої ідеї в реальність бізнесу. Це дає змогу виховати не лише вправного фахівця, а й особистість, яка працюватиме на благо країни.

Комісія економічних дисциплін тісно співпрацює з провідними підприємствами міста та навчальними закладами.

 Життя комісії економічних дисциплін – це напружена праця згуртованого колективу викладачів та студентів, спрямована на подальше формування і вдосконалення науково-методичної бази для забезпечення  високоякісної теоретичної та практичної підготовки фахівців з економіки.

 

ФУРМАН

Діана Григорівна

к.е.н., спеціаліст вищої категорії,викладач-методист

е-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Викладач  працює у коледжі з 2002 року.

 Освіта:

2001 рік –  Хмельницький технологічний університет Поділля за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», кваліфікація економіст.

 2010 рік – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», отримала науковий ступінь кандидата економічних наук, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН.

 З 2007 по 2017 рік обіймала посаду завідувача економічним відділенням.

 З 2017-2018 року є головою циклової комісії економічних дисциплін.

 Викладач має  значну кількість посвідчень про підвищення кваліфікації.

 Неодноразово відзначена  почесними грамотами та подяками.

 Діана Григорівна має значну кількість фахових статей, публікацій, з них низка публікації  із студентами, тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

 Неодноразово була в складі експертної комісії при проведенні акредитаційної експертизи у вищих навчальних закладах.

 У своїй діяльності викладач впроваджує  новітні  інноваційні технології навчання, тренінги, ділові ігри, диспути, використовує  проблемні методи навчання, тренінг-семінари, забезпечує глибокі знання студентів, сприяє розвитку пізнавальної активності, ерудиції, мислення.

 Викладає такі дисципліни: «Макроекономіка», «Основи економічної теорії (Економіка)», «Основи маркетингу», «Основи підприємництва», «Фінанси підприємства», «Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах».

 

 

БАНЗУЛА

Каріна Євгенівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Викладач працює у коледжі з 1992 року.

 Освіта:

1992 рік –  Тернопільський інститут народного господарства, за спеціальністю «Облік, контроль і аналіз в промисловості», кваліфікація економіст.

 2007 рік – Подільський державний аграрно-технічний університет, кваліфікація  магістр з обліку і аудиту.

 Викладач впроваджує у навчальний процес інтерактивні методи навчання, які формують у студентів комунікативні здібності, потребу у  інтелектуальному та духовному вдосконаленню  особистості , сприяють адаптації  в суспільному житті та колективі.

Викладач працює над проблемою використання проблемних ситуацій при  викладанні дисциплін економічного циклу, що дасть студентам можливість кваліфіковано та творчо підходити до розв’язання   виробничих ситуацій.

 Викладає такі дисципліни: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка і нормування праці», «Менеджмент», «Облік і звітність», «Податкова система».

 

 

 

 

 

 

БОДНАР

Ірина Петрівна

спеціаліст першої категорії,

заступник головного бухгалтера

е-mail: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Викладач працює у коледжі з 1992 року.

 Освіта:

1988 рік –  Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю  інженер-економіст.

 Викладач в процесі роботи, здійснює пошук інноваційних форм навчання та виховання студентів, залучає методи та форми, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання та забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій.

 Викладає дисципліну: «Бюджетна система».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУРДЕНЮК

Світлана Вікторівна

спеціаліст вищої категорії

е-mail: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Викладач працює у коледжі з 2004 року.

 Освіта:

1999 рік  –Кам’янець – Подільський коледж харчової промисловості, кваліфікація бухгалтера.

2004 рік –  Подільська державна аграрно-технічна академія за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація економіст з бухгалтерського обліку.

 2006 рік  – Подільський державний аграрно-технічний університет, кваліфікація  магістр з обліку і аудиту.

Світлана Вікторівна свою роботу спрямовує на формування творчого, мислячого, освіченого фахівця в галузі фінансів та обліку, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців. Активно займається пошуком нових форм і шляхів профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді, організовує агітацію у школах, створює рекламні матеріали.

  Викладає такі дисципліни: «Фінанси», «Казначейська справа», «Вступ до спеціальності (Технології)», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Контроль і ревізія».

 

 

  

 

 

 

 

КАРАВАЄВА

Світлана Миколаївна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

е-mail: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Викладач працює у коледжі з 1992 року.

 Освіта:

1990 рік – Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю інженер-економіст.

 2000 рік – Педагогічний факультет при Київському національному аграрному університеті, за спеціальністю економіст-педагог.

 З 2003 по 2017 рік обіймала посаду голови циклової комісії економічних дисциплін.

 З 2018 року є головою циклової комісії економічних дисциплін.

 У своїй роботі викладач велику увагу приділяє використанню нетрадиційних методів навчання,  застосовує активні методи навчання, які забезпечують формування позитивної мотивації студентів при вивченні дисциплін.

 Викладач працює над проблемою реалізації  компетентнісного підходу у процесі організації самостійної роботи студентів.

 Світлана Миколаївна постійно працює над підвищенням свої педагогічної майстерності та кваліфікації.

 Викладає такі дисципліни: «Економіка підприємства», «Основи економічної теорії (Економіка)», «Економіка підприємств різних типів», «Економіка, організація, планування та управління», «Основи бізнесу».

 

 

 

 

 

 

ОРЛИЦЬКА

Олена Олександрівна

спеціаліст вищої категорії

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Викладач працює у коледжі з 1990 року.

 Освіта:

1990 рік – Київський державний торгово-економічний інститут, за спеціальністю  «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»,   кваліфікація економіст.

 2007 рік – Подільський державний аграрно-технічний університет, кваліфікація  магістр з обліку і аудиту.

 У своїй роботі викладач використовує методики, які б забезпечували мотивацію навчальної діяльності студентів, високу пізнавальну активність та самостійність студентів. Засобами досягнення цієї мети є ґрунтове та творче викладання навчальних дисциплін. Заняття Орлицької О.О. відзначаються змістовною, насиченістю (і в плані методики, і в плані інформативності), розмаїттям форм роботи.     

Олена Олександрівна постійно працює над підвищенням свої педагогічної майстерності та кваліфікації.

 Викладає такі дисципліни: «Основи економічної теорії (Економіка)», «Планування та організація діяльності підприємства», «Економіка,організація і планування», «Управління витратами», «Гроші та кредит», «Мікроекономіка».

 

 

 

 

 

ШЕВЧУК

Анатолій Михайлович

спеціаліст першої категорії

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Викладач працює у коледжі з 2004 року.

 Освіта:

2001 рік -  Подільська державна аграрно-технічна академія за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація спеціаліст з менеджменту.

 2008 рік - Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з менеджменту.

 2016 рік – Кам`янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація спеціаліст з фінансів і кредиту.

 Анатолій Михайлович володіє стратегією навчання, знаннями, вміннями і навичками, що дозволяють активно  використовувати новітні методи та прийоми проведення занять.

 Велику увагу викладач приділяє розробці методичних матеріалів, тестових завдань різного рівня складності та методичних рекомендацій до самостійної підготовки студентів.

 Викладає такі дисципліни: «Банківські операції», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках», «Страхові послуги», «Гроші та кредит», «Основи економічної теорії», «Економіка та основи ІТ-бізнесу», «Основи підприємництва та управлінської діяльності».

 

 

 

 

ЯСІНСЬКА

Тамара Павлівна

спеціаліст вищої категорії, старший викладач

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Викладач працює у коледжі з 1984 року.

Освіта:

1982 рік – Кам’янець-Подільський сільськогосподарський  інститут за спеціальністю бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві.

2000 рік – Педагогічний факультет при Київському національному аграрному університеті, за спеціальністю економіст-педагог.

У своїй педагогічній практиці застосовує сучасні методики викладання, заняття-конференція, традиційні лекційні заняття з використанням мультимедійних технологій, ділові ігри, заняття-конкурси,  практичні заняття з використанням презентації – «зіграй роль», «мозкова атака» «займи особисту позицію» тощо.

Викладач працює над проблемою організації самостійної роботи студентів під час вивчення економічних дисциплін та проведення різних типів навчальних занять.

Викладає такі дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність у бюджетних установах», «Економічний аналіз», «Статистика».

 

 

 

 

 

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Суворова, 2

НАШІ ВИПУСКНИКИ

Top
Скачать шаблон Joomla с JooMix.org
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…